4 potentiella biverkningar av att ta kollagentillskott

Kollagen är en typ av protein som finns i hela människokroppen. Det ger struktur och stöd åt hud, hår, naglar, senor, ben och andra bindvävnader. Den naturliga produktionen av kollagen börjar minska efter 25 års ålder, vilket kan leda till att fina linjer och rynkor uppstår samt sämre hår och värk i leder. Detta gör att du kan behöva komplettera din kost med tillskott av kollagen för att hjälpa kroppen att behålla sina normala nivåer (1).

Ett litet antal biverkningar har dock förknippats med att ta kollagentillskott. Det är viktigt att notera att dessa potentiella risker är sällsynta och även beror på flera faktorer, såsom individuella riskfaktorer och allmänt hälsotillstånd. Med detta sagt bör du alltid tala med din läkare innan du börjar en ny kur med kosttillskott.

Biverkningarna från kollagen är:

 • Allergiska reaktioner
 • Förstoppning och diarré
 • Depression och humörförändringar
 • Lever och njurar

Allergiska reaktioner

Kollagentillskott kan orsaka en allergisk reaktion hos vissa personer. Om du märker nya eller förvärrade symtom, t.ex. utslag eller andnöd, bör du avbryta användningen och kontakta din läkare. Detta är extra viktigt om du är gravid eller ammar.

 

Allergiska reaktioner, inklusive nässelfeber, eksem och väsande andning. Personer med allergier eller som är gravida eller ammar bör kontrollera etiketterna noggrant för potentiella allergener. (2)

 

Denna sorts reaktioner kan vara vanligare hos människor med allergier mot ägg, och/eller skaldjur, detta då många kollagentillskott idag innehåller just dessa ingredienser. Om du upplever allergiska reaktioner som utslag eller att det kliar, kan problemet snabbt lösas med en anti-histamin. Om du däremot börjar uppleva problem med andning bör då så snabbt som möjligt kontakta akut hjälp. (3)

Förstoppning och diarré

Vissa personer upplever förstoppning eller diarré efter att ha tagit kollagentillskott (4). Om du upplever någon av dessa biverkningar bör du avbryta användningen och rådgöra med din läkare. Orsaken till dessa biverkningar är oklar, men vissa tror att de kan vara kopplade till det höga proteininnehållet i kollagentillskott. Även om de flesta människor kan tolerera höga doser av protein kan vissa personer uppleva dessa biverkningar.

Krita upp både diarré och förstoppning till att kroppen försöker bearbeta en massa kollagenproteiner. Om ditt mag-tarmsystem har svårt att hantera dina kosttillskott, kan det vara ett tecken på att du tar färre eller håller dig borta från dem helt och hållet. (3)

Det är viktigt att notera att många kollagentillskott också innehåller andra näringsämnen, till exempel fibrer, som kan minska risken för förstoppning. Välj ett högkvalitativt kollagentillskott som innehåller andra hälsofrämjande ingredienser som vitaminer och mineraler.

Depression och humörförändringar

Det är möjligt att kollagentillskott kan förvärra depression eller ge humörförändringar. Detta beror på att kollagen är ett protein, och att konsumera för mycket protein från vilken källa som helst kan öka nivåerna av serotonin, en signalsubstans i nervsystemet som ansvarar för humör- och aptitreglering.

Intag av kollagen som din huvudsakliga form av protein kan potentiellt leda till ett underskott på tryptofan. En minskning av tryptofan resulterar i lägre serotoninnivåer och har potential att orsaka känslor av ångest, irritabilitet och depression (särskilt om du redan lider av en humörstörning.) (5)

Om du redan har problem depression och ångest eller tar antidepressiva läkemedel bör du därför rådgöra med din läkare innan du tar stora kollagentillskott.

Lever och njurar

Leverfibros är ett tillstånd där levern bildar ett överskott av vävnad på grund av en för stor mängd fiberproteiner, inklusive typ I kollagen som här utgör en av huvudkomponenterna. Detta stör leverns mikrocirkulation och leder till skada. Hittills finns det ingen terapi för behandling av leverfibros; Därför kan det vara bra att genomgå behandlingar som antingen förhindrar ackumulering av typ I kollagen eller påskyndar dess nedbrytning om du har leverproblem. (6)

Leverfibros kan komma från överdriven ackumulering av typ I-kollagen i din levervävnad. Ytterligare kollagenintag kan förvärra din levers tillstånd eftersom okontrollerad leverfibros gradvis leder till levercancer.

Löper du även stor risk för njursten bör du vara försiktig med tillskott av kollagen. Detta då kollagen, precis som många andra animaliska proteiner, innehåller en aminosyra som heter hydroxiprolin. Denna aminosyra leder i sin tur till en ökad produktion av oxalater i urinen och därmed även ökar risken för njursten. (8

Slutsats

Även om kollagentillskott i allmänhet är säkra är det viktigt att vara uppmärksam på potentiella biverkningar. Personer med vissa hälsoproblem, såsom allergi mot ägg och skaldjur, leverfibros och hög risk för njursten, bör vara försiktiga när de tar kollagentillskott, eftersom det kan förvärra symtomen. Vissa individer, inklusive de med redan existerande psykiska problem, kan uppleva förvärrade symtom efter att ha tagit kollagentillskott. De som upplever dessa biverkningar bör avbryta användningen och rådgöra med en läkare.

Med det sagt behöver du inte vara särskilt orolig för att testa kollagen. Vill du lära dig mer om vad kollagen är bra för kan du läsa vår artikel om detta här.

Kollagen är ingen quickfix utan det tar ganska lång tid innan man ser resultat. Det är också viktigt att dosera rätt, vet du inte hur mycket kollagen man ska ta kan du läsa om det i artikeln Hur mycket kollagen behöver man?.

Är du redo för att köpa ett kollagentillskott men vet inte vilket du ska välja har vi testat och hittat de bästa kollagen i artikeln här.

Referenser

 1. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/collagen/
 2. https://www.insider.com/guides/health/diet-nutrition/what-is-collagen#:~:text=Allergic%20reactions%2C%20including%20hives%2C%20eczema,feeling%20of%20fullness%20or%20heaviness
 3. https://www.bustle.com/wellness/collagen-supplement-side-effects-doctors
 4. https://www.medicalnewstoday.com/articles/325344#_noHeaderPrefixedContent
 5. https://www.weightwatchers.com/ca/en/article/what-you-need-know-about-collagen#:~:text=Collagen%20and%20mood&text=Ingesting%20collagen%20as%20your%20main,suffer%20from%20a%20mood%20disorder.)
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3103805/
 7. https://www.medicinenet.com/what_are_the_side_effects_of_taking_collagen/article.htm#:~:text=Liver%20fibrosis%20may%20come%20from,gradually%20leads%20to%20liver%20cancer.&text=Collagen%20can%20lead%20to%20the%20development%20of%20kidney%20stones.
 8. https://www.healthline.com/nutrition/collagen-side-effects-on-kidney#:~:text=In%20general%2C%20collagen%20supplements%20aren,kidney%20stones%20for%20most%20people.