Är probiotika och mjölksyrabakterier samma sak?

Det finns en mängd olika bakterier som antingen kan ha en positiv eller negativ påverkan på hälsan. En vanlig missuppfattning är att alla mjölksyrabakterier är bra och att dessa bakterier kallas probiotiska bakterier.

Men mjölksyrabakterier och probiotiska bakterier är inte samma sak. Mjölksyrabakterier är ett samlingsnamn för en grupp bakterier medans probiotiska bakterier måste ha påvisat positiv effekt i kliniska studier.

Sammanfattning

  • För att klassas som probiotiska bakterier krävs kliniska studier som visar på en positiv inverkan på hälsan.
  • Mjölksyrabakterier är ett samlingsnamn för en mängd olika bakterier.
  • Skillnaden mellan probiotiska- och mjölksyrabakterier ligger i definitionen av termerna.
  • Media kan ha haft en stor effekt till varför probiotiska- och mjölksyrabakterier ofta blandas ihop.

Vad är probiotikabakterier?

Probiotikabakterier är definierat som en grupp bakterier som, kliniskt visat, har en positiv inverkan på hälsan. Det finns många produkter på marknaden som innehåller dessa goda bakterier och dessa återfinns oftast i mejeriprodukter, barnmat och inom kosttillskott. För att en produkt på marknaden ska klassas som en probiotisk produkt så måste det finnas litteratur och kliniska studier som påvisar en positiv effekt hos en specifik bakteriestam. Samma bakteriestam måste sedan återfinnas i den klassade probiotiska produkten för att den ska anses vara legitim. (1) [CITAT] “levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem” (WHO 2002) (2).

Vad är mjölksyrabakterier?

Mjölksyrabakterier är ett samlingsnamn för en grupp mikroorganismer som bryter ner olika kolhydrater och sockerarter och bildar mjölksyra. Det finns en mängd olika mjölksyrabakterier och dessa klassificeras med hjälp av attributen familjer, släkten, arter och stammar. Dessa bakterier förekommer naturligt i vår kropp och vissa stammar har påvisat goda effekter för exempelvis kroppens tarmflora. Bakterierna används oftast i fermenteringsprocesser och vid konservering av mat. (1)

Skillnaden mellan probiotiska- och mjölksyrabakterier

Skillnaden mellan dessa klasser av bakterier ligger i definitionen av termerna. Det finns en mängd olika mjölksyrabakterier varav många av dem är probiotiska, men inte alla, vilket är något som understryks i en artikel från Cambridge University Press. Det har nämligen påvisats i kliniska studier att vissa stammar av mjölksyrabakterier har goda hälsoeffekter och därav klassas dessa som probiotiska. Andra klasser saknar påvisning av god effekt och kan därför inte klassas inom den probiotiska kategorin. Det finns alltså en skillnad mellan probiotiska- och mjölksyrabakterier, som är en bredare term, vilket resulterar i att dessa inte är samma sak. (1, 3)

Varför blandas termerna ihop med varandra?

Under 2009, släppte European Food Safety Authority (EFSA) opinioner som bojkottade 500 hälsoapplikationer, varav alla berörande probiotiska bakterier visades sakna tillräckliga bevis för antydan av positiv hälsoeffekt. Även om (EFSA) förtydligade att dessa avslagen av validitet berodde på bristande karakterisering av bakterierna i fråga, vinklade media detta på ett negativt sätt som gav konsumenterna en missvisande bild. Därav spreds en vanlig missuppfattning av att alla probiotiska bakterier är samma sak och att alla har samma effekt. (4)

Slutsats

Probiotika- och mjölksyrabakterier är inte samma sak. Mjölksyrabakterier är ett samlingsnamn för en mängd olika bakterier som nödvändigtvis inte behöver ha en bra inverkan på kroppen. Medans probiotiska bakterier enligt definition har en positiv inverkan på kroppen som ska ha bevisats i kliniska studier. Det ena är inte ekvivalent med det andra utan det finns en skillnad mellan bakterietyperna. Denna missuppfattning kan ha orsakats av media.

Referenslista

1. "Mjölksyrabakterier och probiotika" - https://sv.biogaia.com/probiotika/mjolksyrabakterier-probiotika/

2. "probiotics"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1479485/

3. "Not all lactic acid bacteria are probiotics, …but some are" - https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/not-all-lactic-acid-bacteria-are-probiotics-but-some-are/9701ED42C873B008AF3F26F50132D2BF

4. "Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to non characterised microorganisms pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006" - https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1247