Detox & Greens

Detox och supergreens är två populära termer inom hälsa och välmående som ofta förekommer tillsammans. Detox, eller avväxling, syftar oftast på en period av tidsbegränsad fasta eller en speciell kost som syftar till att rensa kroppen från gifter och skadliga ämnen. Supergreens, eller supergröna livsmedel, är livsmedel som är rikt på näringsämnen och fibrer, såsom grönsaker, frukt, nötter och frön, men som också innehåller extra höga halter av viktiga näringsämnen såsom vitaminer, mineraler och antioxidantier. Både detox och supergreens kan vara en del av en hälsosam livsstil, men det finns också många olika detox- och supergreens-produkter på marknaden som sägs ha en rengörande och näringsgivande effekt.