Kan man öka kroppens energiförbrukning med kosttillskott?

Kroppens energiförbrukning avgör hur väl vi utvinner energi från kosten och hanterar den energi som redan finns lagrad i kroppen. Men kan dess takt öka med vissa kosttillskott?

Våra kroppar förbrukar ständigt energi. Oavsett om energin tillförs via kost eller om den uppstår genom kroppsegen nedbrytning av energin som finns bunden i fett, muskler och annat vävnad. Med rätt kosttillskott kan man öka såväl den vilande energiförbrukning som att säkerställa att muskler bevaras på bekostnad av optimal fettomsättning.

Vi har tagit en närmare titt på innebörden av energiförbrukning och hur den kan regleras med kosttillskott.

Översikt: Så reglerar kosttillskott energiförbrukningen

  • Energiförbrukning åsyftar alla de processer genom vilka kroppen bearbetar eller utvinner energi ur kost och den energi som redan finns bunden i kroppens egen vävnad.
  • Kosttillskott kan reglera energiförbrukning genom att öka takten på nedbrytningen eller säkerställa att kroppen inte binder lika mycket av den energi man konsumerar.
  • Då de olika tillskottens effekt varierar är det ofta en bra idé att välja utifrån vad man vill uppnå. Eller helt enkelt välja kombinerade tillskott som innehåller rätt ämnen.

Vad är energiförbrukning?

Energiförbrukning åsyftar i ett brett hänseende alla de sammanlänkade biologiska processer som på ett eller annat sätt använder energi för att bryta ned eller bygga upp något. Företeelsen delas ibland in i en katabol och en anabol fas. I den katabola fasen så bryts protein, fett och kolhydrater ned. Under den anabola fasen så använder kroppen olika beståndsdelar för att skapa proteinkedjor och bilda muskler och annan komplex vävnad.

Takten på förbrukningen varierar utifrån ett stort antal faktorer. Allt ifrån fysisk aktivitet till kostens sammansättning och särskilda verksamma ämnens inverkan på cellulära mekanismer. På senare tid har man i allt större omfattning börjat intressera sig för hur olika ämnen i ett direkt hänseende påverkar energiförbrukning.

Vilka ämnen påverkar kroppens energiförbrukning?

Våra kroppar är beroende av ett stort antal spårämnen och fenolföreningar för att i ett energimässigt hänseende fungera optimalt. Utan dessa klarar de inte av att bearbeta det vi äter och finfördela eller använda beståndsdelar för att skapa aminosyror och binda till celler för att bilda vävnad.

På senare tid har det kommit att bli allt mer uppenbart att kroppens tillgång på dessa ämnen i stor utsträckning avgör hur effektiv energiförbrukningen faktiskt är.

Vi har tagit en titt på några olika ämnen vars inverkan är kliniskt bevisad.

Naringin

I ett flertal citrusfrukter så hittar man flavonoider naringin. Den förknippas ofta med grapefrukter då den är vad som ligger bakom den särpräglat beska smaken. Det har länge varit känt att den i flera led inverkar på kroppens omsättning. Detta är anledningen till varför personer som använder blodtrycksmedicin ofta avråds från att äta grape.

På senare tid har den fått stor uppmärksamhet för dess förmåga att öka kroppens syreomsättning och höja den vilande ämnesomsättningen. Detta har i sin tur gjort det populärt att göra grape- och citrusextrakt till en del av många kosttillskott.(1)

Yerba mate

Yerba mate är en järneksväxt som är känd för dess varierade mängd antioxidanter. Det utgör även grunden i populära drycken mate vars anor sträcker sig till förhistorisk tid. Växten har visat sig både öka fettomsättningen och den allmänna energiomsättning. Särskilt när den konsumeras i samband med träning. Främst genom att öka takten på kroppens betaoxidationen genom vilken fettsyror bryts ned.(2)

L-karnitin

Karnitin är en naturligt förekommande aminosyra som finns i stora mängder i många olika sorts vävnader. Även om den ofta uppmärksammas för att var en av musklernas beståndsdelar så är den även en del av kroppens mekanisk för att transportera fettsyror och proteiner.

Att öka kroppens karnitindepåer har visat sig påverka ett stort antal av de gener som reglerar muskler och fettomsättning. Långsiktig tillförsel främjar därför muskelmassa och ökar takten på omsättningen av fettsyror. Effekten blir störst när karnitin regelbundet konsumeras i samband med kolhydrater.(3)

Pantotensyra (B5)

Pantotensyra har i egenskap av B-vitamin ofta tagits för givet. Men det har en avgörande roll i hur kroppen hanterar och binder fett. Att öka mängderna vitamin B5 kan främja bildandet av brunt fett vilket i sin tur leder till ökad omsättning genom dess termogena effekt i kroppen.(4)

Därför bör man absolut inte underskatta vikten av att öka tillskottet av vitamin B5 när det kommer till långsiktigt gynnsam energiförbrukning. Vi har gått igenom de bästa B5-tillskotten för dig som behöver öka ditt intag av vitaminet. 

Garcinia Cambogia (HCA)

Garcinia cambogia är en tropisk växt som blivit känd för dess höga halter av hydroxicitronsyra (HCA). Utöver att vara en på många håll traditionell del av matlagning så har den uppmärksammas för att kunna främja viktnedgång. Detta verkar i stor utsträckning bero på att HCA ökar takten på kroppens citronsyracykel och därmed motverkar upptaget av fett. Effekten verkar bli mest påtaglig vid långvarig användning och när man undviker att kombinera det med fiberrika födoämnen.(5) Vill du veta vilka de bästa kosttillskotten med garcinia cambogia är har vi en artikel om ämnet. 

Slutsats

Det finns många olika kosttillskott som har både direkt och indirekt effekt på energiförbrukningen. Att äta några eller flera av dem kan ha positiva effekter både i det långa och korta loppet. Det finns även spännande möjligheter att välja tillskott utifrån den sorts energiförbrukning man vill främja.

Ofta kan man med fördel välja att kombinera de olika ämnena. Vilket ofta är fallet med de färdigsammansatta kosttillskott som marknadsförs som tillskott för deff, fettförbränning eller viktnedgång.

Källor:

Naringenin Increases Insulin Sensitivity and Metabolic Rate: A Case Study. Navya Murugesan et al.  J Med Food. 2020 Mar.

Skeletal muscle carnitine loading increases energy expenditure, modulates fuel metabolism gene networks and prevents body fat accumulation in humansate: A Case Study. Navya Murugesan et al.   J Med Food. 2020 Mar.

Yerba Maté (Illex Paraguariensis) ingestion augments fat oxidation and energy expenditure during exercise at various submaximal intensities. Ahmad Alkhatib et al. Nutr Metab (Lond). 2014 Sep.

Skeletal muscle carnitine loading increases energy expenditure, modulates fuel metabolism gene networks and prevents body fat accumulation in humans. J Physiol. 2013 Sep.

Pantothenate protects against obesity via brown adipose tissue activation. Huiqiao Zhou et al. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2022 Jul.Naringenin Increases Insulin Sensitivity and Metabolic Rate: A Case Study

Recent Advances in Garcinia cambogia Nutraceuticals in Relation to Its Hydroxy Citric Acid Level. A Comprehensive Review of Its Bioactive Production, Formulation, and Analysis with Future Perspectives. Mostafa H. Baky et al. ACS Omega. 2022 Aug 2.