När är det bra att ta extra probiotika?

Probiotika är mikroorganismer som återfinns i bland annat mejeriprodukter och kosttillskott. Det finns strikta ramverk för vad som får klassas som probiotika men probiotika har en påvisat god effekt på hälsan genom att de goda bakterierna hjälper till att återställa kroppens hormoniella balanser, tarmflora och immunförsvar.

Enligt flera studier tyder långvarig användning av probiotika på bäst resultat. Studierna visar också att effekten av probiotika kan ökas genom intag tillsammans med prebiotika. Detta kallas synbiotika. Det rekommenderas även att ta probiotika i samband med måltider då detta främjar transporten av bakterierna till tarmarna.

Sammanfattning

  • Probiotika är goda bakterier som måste ha påvisat en positiv effekt på hälsan genom kliniska studier.
  • Probiotika påverkar många av kroppens funktioner däribland frigörelse av hormoner, produktion av B-vitaminer, balansering av immunförsvar och tarmfloran.
  • Probiotika rekommenderas att tas tillsammans med prebiotika, då kallat synbiotika, eftersom prebiotikan ökar chansen för överlevnaden av de goda bakterierna.

Många studier tyder på en långvarig och frekvent användning av probiotika just för de påvisade hälsoeffekterna. I en undersökning instämde 87,5% av deltagande doktorer, tandläkare och sjuksköterskor på att användandet av probiotika är fördelaktigt.

Vad är probiotika?

Probiotika benämns som den grupp probiotiska bakterier som vi brukar referera till som goda bakterier. Dessa bakterier har påvisade positiva effekter på vår hälsa genom kliniska studier vilket också är en kravbild för denna typen av bakterier. Bakterierna får vi ofta i oss genom mejeriprodukter som fermenterats, barnmat samt genom kosttillskott. (1)

Världshälsoorganisationen (WHO) definierade probiotika som “levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem”. (2)

Vad är probiotika bra för?

Probiotiska bakterier har många positiva effekter i kroppen och det finns många omfattande studier som påvisar bakteriernas goda effekter. Majoriteten av kroppens bakterier återfinns i vårt tarmsystem och det är också där probiotikan främst verkar. Bakterierna hjälper till att återställa tarmfloran vilket är fördelaktigt för en mängd olika funktioner i kroppen. Exempelvis bryta ner och ta upp näring på ett bättre sätt, bidrar till produktion av vitaminer såsom exempelvis B-vitaminer, balanserar kroppens hormonella nivåer och förbättrad tarmrörelse är några av de många funktioner som en god tarmhälsa har bevisats medföra. (3)

Probiotika tillsammans med prebiotika

Prebiotika är ett namn på långa kolhydrater, såsom polysackarider, som inte bryts ner i tunntarmen utan transporteras vidare i kroppens metabolistiska system och når tjocktarmen där en stor del probiotiska bakterier finns. Där prebiotikan fungerar som föda och ger näring till vissa bakterier, däribland probiotiska bakterier. Det har visat sig att prebiotika sänker halten av onda bakterier, förruttnelsebakterier, samtidigt som den stärker överlevnaden av probiotikan. Det är därför fördelaktigt att ta probiotika tillsammans med prebiotika för optimal effekt. Denna blandning kallas synbiotika. (3)

När ska man ta probiotika?

Intag av probiotika har vistats i många studier ha stor positiv långtidseffekt på hälsan och regelbundet intag av probiotika har rekommenderats för bästa effekt eftersom bakterierna verkar ha en uppehållstid i tarmarna på ungefär två veckor. Det har visats att orala intag i anslutning till- eller under måltid ska ge bästa effekt av probiotikan. Detta för att intag tillsammans med en måltid effektiviserar den metaboliska logistiken av bakterierna genom magsäck och galla vilket är de metaboliska stegen som flest bakterier inte överlever. (4, 5)

Enligt en signifikant majoritet (87,5%) av personerna, med professionella yrkesroller inom hälsa såsom doktorer, tandläkare och sjuksköterskor, som deltog i en undersökning rekommenderades användandet av probiotika för de goda bakteriernas positiva effekter på bland annat immunförsvaret och tarmfloran. (4, 6)

Slutsats

Probiotika är goda bakterier som bevisats ha en positiv effekt på kroppen immunförsvar och tarmflora. Det rekommenderas att ta probiotika tillsammans med prebiotika, även refererat till som synbiotika, för att öka överlevnaden av de goda bakterierna. Det rekommenderas också av doktorer, tandläkare och sjuksköterskor att regelbundet under längre perioder ta probiotika.

Referenslista

  1. "Mjölksyrabakterier och probiotika"https://sv.biogaia.com/probiotika/mjolksyrabakterier-probiotika/
  2. "Probiotics in food" - https://www.fao.org/3/a0512e/a0512e.pdf 
  3. "Probiotika återställer tarmens bakterieflora" - https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldPdfFiles/2001/23917.pdf
  4. "Health Professionals' Knowledge of Probiotics: An International Survey"- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31466273/
  5. "The impact of meals on a probiotic during transit through a model of the human upper gastrointestinal tract" - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22146689/
  6. "The pros, cons, and many unknowns of probiotics" - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31061539