Vad är Vitamin D bra för?

Få vitaminer har fått så mycket uppmärksamhet som Vitamin D. Men vad är den egentligen bra för? Och vad gör den i kroppen?

Vitamin D är ett ämne som kroppen använder för att tillverka väsentliga byggstenar. Som fettlösligt vitamin förekommer det i nästan samtliga delar i kroppen. Det är även en tydlig indikation på hur viktigt ämne det faktiskt är.

Utöver att vara väsentligt för normal bentillväxt så använder kroppen det för att både dämpa inflammationer och upprätthålla immunsystemets normala funktion. Det utgör på så sätt en del av såväl immunsystemet som benstommen, och behövs även för korrekt muskelfunktion. Man får i sig det endera via solen eller som kosttillskott.

Trots att man i vardagligt tal säger vitamin D så handlar det faktiskt om en ganska stor grupp olika ämnen som är mer närbesläktade med hormoner än de är med övriga vitaminer. Inte bara kemiskt strukturellt utan även när det kommer till dess inverkan på människokroppen.

På våra breddgrader där soltimmarna är få är det väldigt vanligt med brist. Mycket på grund av att vitamin D tillverkas i huden när den kommer i kontakt med solens UVB-strålar. Och trots att många produkter berikas så får vi inte alltid i oss så mycket som vi faktiskt behöver.

Översikt: Det här är vitamin D bra för

  • Vitamin D krävs för att kroppen ska kunna lagra kalcium. En nödvändighet för stark benstomme. Rätt nivåer är viktiga för livets alla skeden även om barndomen och ålderdomen kan anses särskilt kritiska. Det är även viktigt för muskelfunktion, immunsystem och allmänhälsa.
  • Utan rätt nivåer av vitamin D riskerar man att drabbas av benskörhet, nedsatt muskelfunktion och nedsatt immunfunktion. Immunsystemet behöver vitamin D för att kunna reagera korrekt, skapa antikroppar och hantera sjukdomar. Ett måste om man vill hålla hälsan uppe.
  • Det är vanligt med brist på vitamin D i Sverige och övriga delar av norra Europa.
  • Vitamin D3 (kolekalciferol) är den för kroppen mest lättillgängliga formen och rekommenderas därför som tillskott.

Vad är egentligen Vitamin D?

Vitamin D är på sätt och vis en ganska komplicerad historia. Särskilt då det konstigt nog vare sig är ett vitamin eller ett specifikt ämne. I verkligheten är vitamin D faktiskt fem olika ämnen som kroppen använder som förstadium till hormon- och proteinbildning.

I ett kemiskt och biologiskt hänseende så åsyftar vitamin D fyra olika ämnen som alla hör till kategorin D-vitaminer. Dessa är D1 (ergocalciferol och lumisterol), D2 (ergocalciferol), D3 (kolekalciferol), D4 (22-dihydroergocalciferol) och D5 (sitocalciferol).

Samtliga varianter av vitamin D är prohormon som på så sätt utgör förstadium till många andra verksamma ämnen. Därför spelar det inte nödvändigtvis sådan stor roll vilken kemisk form det har så länge det är tillgängligt för kroppen.

Som kosttillskott så är D3 den mest vanligt förekommande varianten. Detta beror på att den har bra biotillgänglighet är därför bäst på att höja blodnivåerna, vilket i sin tur gör att vitamin D kan transporteras till alla delar av kroppen.

Kalciuminlagring

Kalcium är en oerhört viktig del av skelettet och tänderna. Med hjälp av kalciumbindande proteiner så mineraliserar kroppen kalcium och gör det till en del av grundstommen. Utan rätt nivåer av kalcium så riskerar man därför att drabbas av benskörhet och felaktig benbildning.

För att kroppen ska kunna ta upp och använda kalcium så krävs vitamin D. Detta beror på att kroppen har flera vitamin D-beroende kalciumbindande proteiner. Främst de som hör till kategorin kalbindin. Vitamin D hjälper även till att säkerställa rätt kalciumnivåer i blodet vilket i sin tur är ett måste om all vävnad ska få tillgång till den mängd kalcium som behövs.

På så sätt spelar vitamin D en avgörande del i kroppens förmåga att upprätthålla skelettets funktionalitet.

Immunsystemets normala funktion

Immunsystemet delas ofta in i medfött immunförsvar och adaptiv immunitet. Den medfödda delen av immunsystemet handlar om kroppens allmänna förmåga att hantera främmande och potentiellt skadliga ämnen. Den adaptiva delen förändras ständigt utifrån vilka ämnen vi kommer i kontakt med, och är även vad som gör att vaccin faktiskt fungerar.

Bägge delar av immunsystemet är beroende av vitamin D för dess normala funktion. Utan rätt nivåer fungerar inte immunsystemet.

Reglering av inflammationer

Trots att inflammationer ofta förknippas med hudutslag och sår så är de en både naturlig och återkommande del av kroppens respons på allt som anses främmande och potentiellt skadligt. Därför har vi mer eller mindre ständigt en viss nivå av pågående inflammation någonstans i kroppen.

Vitamin D ser till att inflammationer hanteras på rätt sätt genom att främja immuncellernas hantering av inflammationer och säkerställa att blodkärlen fungerar som de ska. På så sätt ser vitamin D till att inflammationerna inte eskalerar och skapar problem.

Muskelfunktion

Musklerna är helt och hållet beroende av både syresättning och att mitokondrierna kan skapa den energi som behövs. I detta hänseende spelar vitamin D en dubbel roll. Inte bara krävs bra nivåer för korrekt muskelfunktion, utan kroppen omsätter även större mängder vitamin D när man är fysiskt aktiv.

Musklerna behöver därför vitamin D för att få tillgång till syre och kunna generera kraft. Utan bra nivåer så orkar man mindre och återhämtar sig sämre.

Om man inte ser till att fylla på och hålla nivåerna uppe så minskar man möjligheten att prestera och skapar istället risk för skada.

Slutsats

Vitamin D är mycket mer än bara en vitamin. Det är ett steroidhormon som reglerar ett stort antal saker i kroppen, och som även utgår väsentliga beståndsdelar för allt ifrån kalciumbindning till bildandet av antikroppar.

Referenser:

The Role of Vitamin D in the Endocrinology Controlling Calcium Homeostasis. James C. Fleet. Mol Cell Endocrinol. 2017 Sep 15.

Vitamin D and inflammation. John J Cannell et al. Dermatoendocrinol. 2015 Jan 29.

Mechanisms of vitamin D on skeletal muscle function: oxidative stress, energy metabolism and anabolic state. Katarzyna Patrycja Dzik & Jan Jacek Kaczor. European Journal of Applied Physiology volume 119, pages825–839 (2019).

Vitamin D’s Effect on Immune Function. Pieter-Jan Martens et al. Nutrients, 2020 May 12.