Varför sticker/kliar det när man tagit PWO?

Den främsta orsaken till varför PWO orsakar en stickande- eller kliande känsla beror på den aktiva ingrediensen beta-alanin som finns i de flesta pre-workouts. Beta-alanin påverkar kroppens nervsystem genom att den stimulerar specifika nervkanaler och nervsignaler i nervceller som finns i hudlagret.

Pre-workouts och andra energiboostande kosttillskott är de mest populära kategorierna av tillskott idag på marknaden och en stor andel av atleter och personer inom fitnessindustrin använder just denna kategorin av kosttillskott dagligen.

I denna artikeln kommer en av de främsta sidoeffekterna med just PWO att analyseras. Andra för- och nackdelar med PWO finns att läsa mer om i artikeln Är det bra att ta PWO?

Artikeln i korthet:

  • PWO är en blandning av aktiva ingredienser som tillsammans ökar prestationsförmågan.
  • Ingrediensen beta-alanin har visats vara orsaken till den stickande- eller kittlande känslan.
  • Beta-alanin är en ingrediens som ökar prestationsförmågan vid fysisk aktivitet.
  • Korrelationen mellan beta-alanin och dess stimulans av specifika nervceller i kroppens hudlager har identifierats.
  • Det är påvisat att dessa sidoeffekter och att användandet av beta-alanin i normala proportioner är ofarligt.

Vad är PWO?

Pre-workout (PWO) är en sammansättning av aktiva ingredienser som tillsammans ökar kroppens respons och uthållighet vid fysisk aktivitet. Det finns många varianter av PWO där ingredienser doseras mer eller mindre och ibland ersätts i takt med att det släpps nya studier och ny forskning.

De flesta PWOs har i dagsläget en kombination av karakteristiska ingredienserna, som för det mesta, utformar en standardiserad blandning. En av dessa ingredienserna är den aktiva substansen beta-alanin som pekas ut som orsaken till den kittlande- eller stickande känslan(1, 2).

För att förstå varför intag av PWO kan ge upphov till en kittlande- eller stickande känsla kommer den här artikeln göra en djupdykning och en analys av den aktiva substansen beta-alanin som finns i majoriteten av alla pre-workouts på marknaden.

Läs mer: Vad är PWO?

mycket valtränad bodybuilder

Professionella bodybuilders tar ofta beta-alanin som ett eget tillskott istället för i en färdigblandad PWO.

Vad är beta-alanin bra för?

Beta-alanin är en icke-essentiell aminosyra, d.v.s en aminosyra som kroppen själv producerar. Substansen har blivit en standardiserad ingrediens i PWO och det är även vanligt att många atleter som utsätts för hård fysisk belastning tar detta kosttillskott separat (1).

Beta-alanin bryts ner till ett ämnet karnosin genom en mängd metaboliska vägar i kroppen. Karnosin lagras sedan i muskelvävanden där ämnet fungerar som en buffert mot syraattacker och motverkar därför nedbrytningen av muskeln som orsakas av uppbyggnaden av mjölksyra (3).

Genom att hämma effekten av mjölksyran i musklerna bidrar beta-alanin till en minskad smärta, längre uthållighet och en förbättrad återhämtning. Enligt en studie påvisas det att beta-alaninet kan vara som mest effektivt vid högintensiv anaerob träning (3).

Varför orsakar beta-alanin en stickande- eller kliande känsla?

stickningar i armarnaBeta-alanin är den ingrediensen som pekats ut som orsak till en av dessa sidoeffekterna med PWO. En hel del omfattande studier tyder på att beta-alaninet stimulerar grupper av specifika neuro G-protein receptorer som involverar MAS gener (MSg). Dessa receptorer ansvarar för att skicka signaler mellan nervceller, speciellt återfinns dessa i huden. (4, 5).

Med andra ord så verkar det som att beta-alanin påverkar nervsystemet genom att aktivera vissa nerver och styrka vissa nervsignaler, speciellt i hudlagren. Vilket är den främsta orsaken till obehagen relaterade med denna sidoeffekt.

Den exakta orsaken till varför beta-alanin orsakar dessa sidoeffekter är inte helt kartlagd. Det är viktigt att förstå att studier kring detta är av väldigt komplex natur och för att fullt förstå vilken korrelation beta-alanin har med klåda, stickningar och kittlande känslor så behövs mer forskning inom ämnet.

Hur länge varar den stickande- eller kliande känslan?

Känslan stickningar och klåda brukar vanligtvis minska ganska gradvis 30 minuter efter intag av beta-alanin. Detta beror på att beta-alanin har en kort halveringstid i kroppen vilket gör att kroppen snabbt bryter ner substansen. Detta bidrar till ett starkt avtagande redan efter 30 minuter och efter 1 timme upplevs de flesta av biverkningarna vara helt borta. Detta varierar väldigt mycket från individ till individ och beror främst på genetik, kroppsmassa och dosering (6).

farligt

Är det farligt?

Enligt International Society of Sports Nutrition (ISSN) finns det inget som påvisar att beta-alanin orsakar någon skadlig effekt. Studier gjorda inom ämnet visar att i normala proportioner utgör substansen ingen hälsoskada och att användandet av beta-alanin i prestationshöjande kosttillskott inte är några problem. Huruvida sidoeffekterna orsakar obehag är också individuellt (7).

Slutsats

Orsaken till varför PWO orsakar en stickande- eller kittlande känsla beror på en beta-alaninet som är en karakteristiskt ingrediens i de flesta pre-workouts på marknaden på grund av ingrediensens prestationsökande förmåga.

Den stickande- eller kittlande känslan beror på att beta-alanin tros påverka nervsystemet genom att stimulera nervceller och nervsignaler, speciellt i områden såsom huden.

Detta har påvisats vara ofarligt vid normala proportioner av beta-alaninet som exempelvis återfinns i PWO. Det behövs mer forskning kring ämnet för att exakt förstå korrelationen mellan sidoeffekterna och beta-alaninet då ämnet har en väldigt komplex natur.

Vill du hitta en bra PWO med eller utan beta-alanin har vi testat och utsett bästa PWO i vår artikel här.

Referenslista

1. https://www.gnc.com/fitness/common-preworkout-ingredients.html

2. https://www.healthline.com/nutrition/pre-workout-side-effects#TOC_TITLE_HDR_4

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24276304/

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4501114/

5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15037633/

6. https://ladder.sport/pages/beta-alanine-tingle/

7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4501114/