Om våra tester

Under nedanstående rubriker kan du läsa om våra tester, vår research, våra utmärkelser och om vår testpanel. Vi strävar hela tiden efter att upprätthålla en så god transparens som möjligt, denna undersidan är ett led i detta arbete.    

Urvalsprocessen

De tester vi på FitnessFrank genomför har som syfte att ge dig som läsare en så bra bedömning av varje produkt som möjligt. De kosttillskott och den träningsutrustning som vi utvärderar väljer vi ut enligt våra generella kriterier. Detta gör vi eftersom vi inte har möjlighet köpa in och testa alla produkter på marknaden. Det är heller inte önskvärt eller nödvändigt.

Urvalsprocessen går till på följande sätt:

 • Vi väljer ut produkter som tillhör de mest sålda och populära på prisjakt.se och hos de största tränings- och kosttillskottsbutikerna.
 • Produkterna ska också ha positiva omdömen i nätbutikernas recensionsfält eller på recensionssidor som Trustpilot och Reco.
 • Kosttillskott och produkter som vunnit utmärkelser, eller varit med i andra oberoende tester, tar vi med fördel in och testar själva.

Vår urvalsprocess innebär också att vi utesluter produkter som inte håller måttet. Det kan va produkter med dålig kvalitet, som inte är prisvärda eller som många kunder är missnöjda med. Vi anser inte att det är någon idé att testa och jämföra produkter som du ändå inte kommer bli nöjd med.

Research

När urvalsprocessen för en viss produkt är klar börjar vi göra vår research.

De punkter som är gemensamma för alla produkter är följande:

 • Pris: En dyr produkt kan ha en hög prisvärdhet och kvalitet. På samma sätt kan en billig produkt vara värd sitt pris, om den håller önskad kvalitet. Priset ska alltså återspeglas i övriga punkter. Prisjämförelsen i sig kan vara av olika slag. Det kan röra sig om pris/kapsel, för kosttillskott, eller pris för de enskilda produkterna som sådana.
 • Prisvärdhet: Denna punkt handlar främst om vilken kvalitet och användarupplevelse som produkten har i förhållande till priset. En produkt med hög prisvärdhet drar upp helhetsbetyget.
 • Kvalitet: Här försöker vi att dra en tydlig gräns mellan vilka produkter som vi inkluderar i testet och vilka som inte håller en godkänd kvalitet och därmed utesluts. Kvaliteten ska återspeglas i priset. Du ska få vad du betalar för. Detta är ett minimikrav. En produkt av god kvalitet, men som har ett lågt pris, ser vi som något mycket positivt och detta kan dra upp helhetsbetyget.
 • Produktspecifik information: Olika typer av produkter har olika mått som vi granskar. Det kan röra sig om till exempel proteinhalten i ett proteinpulver, måtten på en träningsmaskin, eller om vissa funktioner finns på en pulsklocka.
 • Användarupplevelse: Här är det först och främst vilket intryck vi själva får av produkten när vi testar den. Alltså hur bra produkten verkligen fungerar för oss. Men vi tittar också på externa recensioner och hur kunder upplever produkten. Är de nöjda eller missnöjda?

Punkterna ovan går också in i och kompletterar varandra, vilket är meningen. Det är helheten som vi tittar på. Vår testpanels egna bedömning i kombination med produktinformation från tillverkarna bildar helhetsbetyget.

Innan testpanelen utvärderar varje produkt köper vi själva in dem från olika butiker. För att inte bli påverkade av tillverkare och återförsäljare accepterar vi inte gratis testprodukter. På så vis försöker vi att behålla trovärdighet och oberoende.

Du som läsare på FitnessFrank ska dock vara medveten om att vi får en affiliate-provision när du köper något via länkar på sidan. Detta gör inte priset på produkten dyrare för dig. Vi tjänar inte mer pengar på att sätta ett högre betyg på en produkt framför en annan. Betygssättningen och recensionerna påverkas alltså inte av tillverkare eller återförsäljare. 

Testpanelen

Den testpanel som genomför våra tester består av 7 personer som alla har olika erfarenheter, utbildning och kvalifikationer. Gemensamt för dem är att de har ett stort intresse för kost, träning och hälsa.

Tillsammans testar vi varje produkt utifrån så goda förutsättningar som möjligt. Det viktiga när det gäller tester av produkter är att alla produkter testas på samma, eller så liknande, sätt som möjligt. Om detta inte görs blir resultatet missvisande.

Innan testet genomförs formulerar vi frågor som kan tillämpas på de olika produkterna. Vissa frågor kan vara mer specifika för vissa produkter.

Dessa frågor är följande:

 • Hur upplevs produkten? 
 • Är det svårt att använda produkten?
 • Fungerar produkten som tänkt?
 • Ger produkten önskad effekt? 
 • Upplever du några bieffekter med produkten?
 • Vad anser du vara bra respektive dåligt med produkten?
 • Skulle du kunna tänka dig att köpa produkten?

Alla testdeltagare betygsätter sedan produkten efter dessa punkter. Slutbetyget blir sedan medelvärdet på alla testdeltagarnas betyg.

Feedback från läsare

Eftersom våra tester är till för att underlätta läsarnas val av produkter blir det extra viktigt att vi är lyhörda för den feedback vi får. Du som läsare kan alltid kontakta oss med frågor och synpunkter. Detta är ett led i vårt arbete med att förbättra våra recensioner och tester. Vi uppskattar både positiv och negativ feedback.

Intresset från vår sida ligger i att göra så trovärdiga och rättvisande produktrecensioner som möjligt. Arbetet är inte kortsiktigt utan vi vill ha återkommande läsare som blir nöjda med de produkter vi rekommenderar. På så vis gynnas både vi själva, du som läsare och våra samarbetspartners.

Om våra tester av kost- och hälsotillskott

Eftersom vi på FitnessFrank testar olika produkter inom hälsa, träning och rehab blir det extra viktigt att kunna anpassa testen efter de olika kategorierna.

När vi genomför våra test av kosttillskott tar vi till exempel hänsyn till delar och faktorer som vi inte överväger för andra produkter.

Många kosttillskott av en viss typ är relativt likvärdiga. Det finns exempelvis flera järntabletter som mer eller mindre är identiska och det enda som skiljer är tillverkare och försäljare. I dessa fall kommer vi att, i mångt och mycket, gå efter priset på produkten. Det innebär att den produkt som är billigast kommer att rankas upp.

Vissa av kosttillskotten innehåller olika mängder av det specifika ämnet som eftersöks. Det är viktigt här att känna till att alla människor har olika behov av dessa ämnen och vi rekommenderar främst produkter som innehåller bra mängd i förhållande till rekommenderat dagligt intag av ämnet. Med det sagt kan det skilja sig och vissa individer kan behöva mer och andra mindre av ämnet. Vi rekommenderar alltid att du gör din egen undersökning så att du får i det rätt mängd för dig själv.

Sverige har relativt hårda lagar vad gäller livsmedel och kosttillskott. Med detta sagt är produkter som existerar i Sverige generellt av hög kvalitet. Detta gör att vi inte tar så stor hänsyn till vilket varumärke en viss produkt är av.

Innehållet i produkterna är av ytterst vikt när vi jämför och betygsätter dem. Ett bra exempel är att ett proteinpulver som innehåller mycket socker och har låg proteinhalt inte kommer att få särskilt högt betyg.

Alla kosttillskott som vi utvärderar testas under en period på två till fyra veckor. Den effekt vi får efter denna tid är givetvis kortsiktig, men vi kan bilda oss en uppfattning om produkten. Flera kosttillskott kan dessutom ge relativt snabba resultat. Anledningen till att vi inte tillämpar en längre testperiod är också att det inte är praktiskt möjligt. Vi vill inte blanda olika kosttillskott samtidigt, eftersom det skulle ge ett missvisande resultat. Därför har vi valt den tidsperiod som är mest rimlig, men som samtidigt säger något om tillskottet.

Om våra tester av tränings- och sportutrustning

De tester av tränings-, rehab- och sportutrustning som vi genomför kretsar mycket kring de generella testpunkterna. Produkttesterna kommer sedan att anpassas något efter vilken produkt det rör sig om. Detta är nödvändigt eftersom det är svårt att få in alla produkters egenskaper under exakt samma generella punkter.

Vid ett test av till exempel träningstights avgör vi kvaliteten genom att titta på hållbarheten och hur väl de håller passformen. Varje generell punkt anpassas alltså på det här sättet.

På liknande sätt tittar vi vid ett test av fotmassagemaskiner på prisvärdhet och funktionalitet. Priset ska vara rimligt i förhållande till hur bra maskinen fungerar, vilka program som finns och huruvida den är användarvänlig. 

Eftersom vi i testpanelen har olika erfarenheter och utbildning försöker vi att använda oss av dessa på bästa möjliga sätt. Detta gör vi genom att komplettera varandra i så hög grad som möjligt. De av oss som har teknisk erfarenhet och kompetens tittar på produkterna utifrån det perspektivet. Den som har utbildning inom hälsa och rehabilitering utvärderar produkterna med avseende på detta. Sammantaget ger det en helhetsbild av produkten och ett mer rättvisande slutbetyg.

På samma sätt som för testen av kosttillskott tillämpar vi en testperiod när det gäller träningsutrustning. Vi testar generellt sett produkterna i 1-7 dagar utifrån tillverkarens riktlinjer. Sedan väntar vi några dagar för att se om vi märker några effekter eller bieffekter.

Våra köpguider

Utöver testet i sig tar vi även fram en köpguide för varje produkt. Köpguiden blir mycket viktig eftersom den vägleder dig till ett bättre och mer genomtänkt köpbeslut. Ambitionen ligger i att ta fram så informationsrika och rättvisande punkter för köpguiden som möjligt. Detta bidrar med att du kan bilda dig en egen uppfattning om varje produkt.

Köpguiderna är inte generella, utan anpassas till varje produkt. Detta är ett måste eftersom du måste ta hänsyn till olika punkter och faktorer, beroende på vilken produkt det rör sig om.

Du kan läsa om varje köpguide på respektive undersida.

Utmärkelser

Utöver att vi sätter ett betyg på varje produkt som vi testar, ger vi även vissa produkter speciella utmärkelser. Dessa syftar till att du lättare ska kunna hitta en produkt som passar just ditt behov bäst.

Utmärkelserna som vi tilldelar de olika produkterna är dessa:

 • Bäst i test: Den produkt som får utmärkelsen ”bäst i test” har högst betyg. Detta är en produkt som håller vad den lovar och gärna mer därtill. Prisvärdheten, kvaliteten och användarupplevelsen/resultatet ska alla vara höga. Det är just kombinationen av dessa som gör en produkt till ”bäst i test”.

 • Bästa budget/billiga: Produkter som är billiga behöver inte nödvändigtvis vara sämre än dyrare produkter. Det finns exempel på billiga produkter som håller samma kvalitet, eller ger samma resultat, som dyrare alternativ. ”Bästa budget-produkten” är till för dig som vill ha ett prisvärt alternativ, som också ger ett bra resultat/en bra effekt. Vår avvägning handlar främst om kvalitet kontra pris.

 • Bästa premium: På samma sätt som med budget-produkter finns det även premiumsegment. Detta är produkter som är dyrare, men som ska hålla en annan kvalitet, eller ge en mer övertygande användarupplevelse. När vi testar dessa produkter fokuserar vi mycket på huruvida du får en ”premiumupplevelse”, för det pris som du betalar.

 • Bra val: Ibland finns det flera produkter som kan kvalificera sig till ”bäst i test”. En produkt som är mycket bra, men inte bäst, utnämns till ”bra val”. Denna ska ha ett bra och rimligt pris, hålla god kvalitet och ge ett bra resultat, på samma sätt som ”bäst i test-produkten”. Vi skulle kunna säga att denna utmärkelse är en kompromiss mellan ”bäst i test” och ”bästa budget”, ett bra val, helt enkelt.

 • Rekommenderas inte: Då och då händer det att någon av de produkter vi testar inte håller måttet. Det kan till exempel vara produkter av väldigt dålig kvalitet eller produkter som inte fungerar som de ska. Undvik i största möjliga mån produkter som har fått den här "utmärkelsen".