Är massagepistoler bra för ryggvärk?

Att ha ont i ryggen är vanligt i samband med såväl ansträngning som långvarigt sittande. Men man behöver inte känna sig hjälplös. Vi har tagit en titt på huruvida en massagepistol är rätt val vid ryggvärk.

Över tre fjärdedelar av Sveriges befolkning kommer någon gång i livet att drabbas av ryggvärk. För vissa är det övergående och kan direkt härledas till träningsskador eller dålig hållning i samband med stillasittande. För andra handlar det om mer diffus värk med högst oklar verkan.

Därför har ryggvärk kommit att anses vara ett av de allra mest vanligt förekommande folkhälsoproblemen. Massage har traditionellt sätt både förhindrat att ryggvärk ska uppstå som att lindra symptomen när man väl har drabbats. I detta hänseende är massagepistoler på sätt och vis ett oprövat kort. Särskilt då de är en relativt sett ny företeelse. Trots detta har de oerhört stor potential och intresset för dem har nog aldrig varit större.

I den här artikeln försöker vi reda ut huruvida en massagepistol kan hjälpa mot ryggvärk.

Artikeln i tre snabba

  • Ryggvärk är en oerhört vanlig företeelse som drabbar de flesta personer någon gång i livet. Samtidigt kan det leda till följdproblem och därför är det viktigt att ta det på högsta allvar.
  • Massagepistoler kan hjälpa mot akut och kronisk ryggvärk och på så sätt bli en del av både förebyggande terapi och behandling.
  • För att vara säker på att det inte finns bakomliggande problem som kräver behandling bör man alltid vara särskilt uppmärksam på långvarig ryggvärk som uppstår i samband med sjukdom eller andra besvär.

Vad är ryggvärk?

Ryggvärk åsyftar i bred bemärkelse all sorts smärta och värk som kort- eller långvarigt uppstår längs ryggrad och nacke. I detta hänseende handlar det inte nödvändigtvis om värk i ett specifikt område, utan kan handla om allt ifrån muskelvärk till stress och ett flertal sjukdomstillstånd.

Vad som är odiskutabelt är att denna sorts värk kommer att drabba de flesta personer någon gång i livet. För många tidigare generationer då intensivt fysiskt arbete i och utanför hemmet var mer vanligt förekommande, så ansågs ryggvärk i vissa fall vara en naturlig del av ens varande. Därför tyckte man ibland inte ens att det var något som krävde särskild behandling.

  • Muskelrelaterad inflammation eller ligamentskada. I samband med såväl intensiv träning som vardaglig fysisk aktivitet finns det alltid risk för muskelskada. Då ryggmusklerna är så pass stora och ligger väldigt nära flera känsliga områden kan denna sorts skada ofta leda till muskelvärk.
  • Artos leder till degenerativa förändringar i lederna. Detta drabbar inte minst ryggen vars känsliga samspel mellan ett stort antal kotor och leder är en förutsättning för rörlighet.
  • Förslitning på eller förskjutning av broskskivor. Ryggen har tjugotre broskskivor belägna mellan ryggkotorna. Ryggkompression eller förslitning kan leda till att nerver hamnar i kläm och skapar smärta.
  • Ryggskott i samband med tunga lyft eller oväntat rörelsemönster. I de flesta fall leder det till en akut smärta som sedan övergår i ett långvarigt molande.

På senare tid har man i allt större utsträckning kommit att anse att det inte finns någon oproblematisk värk. Särskilt inte när den påverkar väsentliga områden som ryggen. Speciellt då värk kan leda till stressrelaterade problem och göra att man anpassar sig kroppsligt på ett sätt som leder till dålig arbetsställning och rent utav skadlig form i samband med träning.

Att så fort som möjligt ta hand om sin egen ryggvärk kan vara något utav en snabbväg till bättre allmänhälsa och ett sätt att minimera risken för att problemet eskalerar.

Men är verkligen massagepistolen rätt verktyg?

Denna sorts ryggvärk hjälper massagepistolen mot

Då ryggvärk i sin natur är ett begrepp som i sin natur åsyftar symptom snarare än en specifik orsak är det viktigt att sätta fingret på vilken sorts ryggvärk man har. Åtminstone om man överväger att använda massagepistolen som en del av behandlingen.

Med detta sagt så specialiserar massagepistolen på den sorts massage som i många fall har visat sig vara gynnsam mot ett brett spektrum av olika sorts ryggsmärtor.

Kronisk och akut ryggvärk

Typiskt sett så skiljer man mellan kroniska och akuta ryggbesvär. Akuta besvär åsyftar den sorts värk som uppstår i samband med ansträngning eller en skador i samband med olyckor. Kroniska ryggbesvär handlar om långvarig värk utan nödvändigtvis uppenbar förklaring.

I dessa hänseenden har massage visat sig kunna ge både smärtlindring och leda till bättring. Bindvävsmassage och vibrationsbaserad är två massageformer som varit särskilt omtalade.

  • Ryggsmärtor till följd av muskelpåverkan innebär bra förutsättningar för att uppnå lindring med hjälp av en massagepistol.
  • Inflammation i ligament kan förebyggas och lindras med hjälp av en massagepistol. Var däremot uppmärksam på om smärtan förvärras.

Massagepistoler har kommit att bli omtalade för att främja muskelfibrer, förbättra omsättning och cirkulation i bindväv samt skapa bra förutsättningar för återhämtning. Då detta är faktorer som påverkar både kronisk och akut ryggvärk kan massagepistoler spela en viktig roll i hur man hanterar sin egen ryggvärk.

Slutsats

Massagepistoler kan spela en betydande roll i hanteringen av både kort- och långvarig ryggsmärta. Men då orsakerna till ryggvärk inte alltid är helt uppenbara är det viktigt att gå till botten med problemet om det inte sker bättring efter en tids egenvård.

Därför är det en bra idé att låta massagepistolen vara en del av din egen behandling, men räds inte att söka hjälp om ryggvärken förvärras eller inte försvinner.

Referenser: