Är massagepistol eller foam roller bättre för återhämtningen?

Både massagepistoler och foam rollers är numera givna inslag i mångas utrustningsarsenal. Men vilken är egentligen bäst att välja när det kommer till återhämtning?

Massage är på många sätt och vis en snabbväg till muskelåterhämtning. Men samtidigt beror fördelarna i stor utsträckning på vilken sorts massage man utför. Vad som gör både foam rollers och massagepistoler till bra verktyg är att de är enkla att använda och oerhört lättillgängliga.

Vi har tagit en titt på de olika massageredskapens egenheter för att reda ut vilken av dem, om någon, som är bäst lämpad för återhämtning.

Artikeln i tre snabba

  • Massagepistoler masserar genom snabba rytmiska slag, medan foam rollers ger en knådande massage. Med begreppsbildningen inom traditionell massage skulle man kunna säga att massagepistoler ger tapotementmassage och en foam roller ger petrissagemassage.
  • Massagepistoler och foam rollers ger väldigt olika sorts massageupplevelser. Vilken som är bäst beror på vilka fördelar man är ute efter. Och hur mycket man är villig att spendera på sitt massageredskap.
  • Både är bra för återhämtning. Men massagepistoler har fler fördelar när det kommer till att bli en del av uppvärmningen och förebygga skador.

Så fungerar en massagepistol

En massagepistol är ett mekaniskt alternativ till den manuella massagevärldens tapotement som kännetecknas av snabba och riktade rytmiska slag. Pistolernas starka motorer och utbytbara massagehuvuden kan möjliggöra intensiv massage som når djup vävnad.

Genom att rikta dem mot särskilda muskelpartier blir de en smidig del av både uppvärmning och återhämtning. De har visat sig kunna främja rörlighet och lindra smärta samt obehag i muskler. Ett givet val för att minimera skador och maximera muskeluppbyggnaden.

Så fungerar en foam roller

Foam rollers är typiskt sett cylindriska anordningar med ett förhållandevis mjukt innandöme, och en hårdare strukturerad yta. Den kan användas som ett praktiskt och tillgängligt alternativ till traditionella massage, eftersom de är framtagna för att användas på egen hand. Genom att rulla en foam roller över kroppen uppnår man vad som inom massageterapi skulle anses vara petrissage eller en knådande massage.

De förknippas ofta med begreppet self-myofascial release (SMR, eller SMFR) vilket åsyftar massage som man utför på egen hand, och som främjar muskelavslappning, rörlighet och kroppslig effektivitet genom att mjuka upp bind- och skelettmuskelvävnad. Som massageredskap är de oerhört prisvärda och tillgängliga i ett flertal storlekar och utföranden.

Massagepistolers och foam rollers styrkor

Utifrån vår korta sammanfattning kan vi snabb se att massagepistoler och foam rollers möjliggör helt olika sorts massage. Därför är det på sätt och vis inte riktigt rättvist att jämföra dem. Men samtidigt är det ett oundvikligt faktum att livet består av val, och av rent praktiska skäl är det knappast möjligt att använda två massageverktyg på och samma gång.

Tapotement med en massagepistol har den stora fördelen att på väldigt specifik och precis nivå öka blodflöde och mjuka upp muskelvävnad och ligament. Detta är en stor fördel när det kommer till att maximera mjukhet och rörlighet inför träning eller för att skapa optimala förutsättningar för återhämtning.

Petrissage med hjälp av en foam roller har visat sig vara effektivt när det kommer till att lindra spänningar och motverka fördröjd muskelömhet. Därför används de typiskt sett efter träning eller efter perioder av stillasittande då man i många fall vill öka kroppens cirkulation.

När bör man använda en massagepistol?

En särskild fördel med massagepistoler är att de är tillräckligt smidiga för att användas vid behov, samtidigt som de är så pass kraftfulla ett de ger djupgående massage.

Detta innebär däremot på sätt och vis en sorts begränsning då massagepistoler främst blir lämpade för direkt och punktbaserad massage av muskler och vävnad. Samtidigt är det detta som gör dem optimala för att komma åt väldigt ömmande muskler, och blir perfekt både före och efter träning. Kruxet är däremot att man måste ha tillräcklig fysisk kännedom för att veta var man ska massera.

När bör man använda en foam roller?

Foam rollers är framtagna för att bearbeta förhållandevis stora delar av kroppen och på så sätt öka blodflöde och syresättning. De ger effektiv massage och skapar bra förutsättningar för att i stor utsträckning massera de områden som är mest problematiska.

Eftersom man med en foam roller kan massera stora ytor är det inte lika nödvändigt att ha god kännedom om muskelanatomi eller ens vara helt säker på var problemet sitter. Man kan med fördel använda dem för att bearbeta kroppen allt eftersom.

Slutsats

I slutändan så blir det på sätt och vis en smaksak huruvida man väljer en massagepistol eller en foam roller. Bägge massageredskap har god effekt när det kommer till återhämtning. Och rätt använda blir de en självklar del av träningen. Är man osäker på sin kroppsliga anatomi eller är orolig för skador vid för intensiv massage kan en foam roller bara en bättre introduktion till massage.

Vad som alltid är viktigt är däremot att undvika överanvändning. Därför rekommenderas ofta att man begränsar sina massagepass till ungefär fem minuter per gång. På så sätt skapar man bra förutsättningar för att få ut det mesta av såväl sin foam roller som sin massagepistol.

Referenser: