Vad kan man få reda på genom att göra ett blodprov?

Hälsan är bland det värdefullaste vi har och det finns mycket som vi kan göra för att hålla den på topp. Receptet är ganska enkelt: en varierad kost, regelbunden motion och personliga intressen brukar räknas till de främsta vägarna till både en frisk kropp och ett sunt sinne. Att hålla koll på sin hälsa är därför A och O för ett långt och rikt liv, och en av de bästa metoderna för det är att då och då ta ett blodprov.

Det här är något som alla kan göra, oavsett om man anser sig vara kärnfrisk men ändå vill försäkra sig om att alla är värden är på topp, om man känt sig lite krasslig eller stressad under den senaste tiden eller om man vet med sig att man har vissa hälsoproblem som man vill följa noggrant.

Trots att det här är en så enkel metod så är det ändå många som drar sig för att ta prover, och det beror inte minst på att det kan ta tid eller till och med kännas lite obehagligt att sätta sig på en vårdcentral eller ett sjukhus. Det blir lätt något man skjuter upp om och om igen och till sist så blir det aldrig av. De goda nyheterna är att idag har möjligheterna till blodprov blivit både snabbare och enklare då man kan ta blodprov utan remiss, och här finns det massor av information om just det.

Vårt värdefulla blod

Utan blod kan en människa inte leva och det har man vetat om sedan urminnes tider. Av den anledningen har det varit en källa för fascination och experimenterande i tusentals år, och dessutom något som både fruktats och älskats. Antikens läkare studerade den mänskliga anatomin med stort intresse och insåg på ett tidigt stadium att blodet fyller ett stort antal funktioner och att det även kan bli infekterat och sjukt. Hur det hela fungerade hade man ännu inte kommit på, men början till den enorma kunskap som finns idag hade redan börjat.

Blodets främsta funktion är att cirkulera runt i kroppen och förse alla delar med syre, hormoner och diverse näringsämnen som glykos, proteiner, mineraler och vitaminer. Blodet hjälper också kroppen att transportera bort avfallsämnen och koldioxid. En vuxen människa har ungefär 5 liter blod i sig som bildas i benmärgen och består, förutom vatten, av tre huvudblodkroppar:

  • Röda blodkroppar: Framförallt ansvarigt för syrets cirkulation med hjälp av hemoglobin.
  • Vita blodkroppar: Immunförsvarets grundpelare.
  • Blodplättar: Kallas vetenskapligt för trombocyter och är celler som hjälper blodet att koagulera.

Kroppens olika beståndsdelar består i sin tur av en mångfald underkategorier som vart och ett är ansvarigt för olika områden och idag kan man mäta en myriad av dessa olika beståndsdelar för att få fram värdefull information om kroppens hälsa, DNA och ämnesomsättning.

Vad kan man se på blodprov?

Genom att analysera en människas blod så kan en forskare få fram enormt mycket information om just den personen: vilken blodtyp han eller hon har, vems barn denne är, hur det står till med vitaminer och mineraler, om där finns någon sjukdom, sockervärden, hormonella förändringar, immunförsvar och så vidare. Listan kan göras kilometerlång.

Tack vare den kunskap som finns idag så kan man till och med förutse framtida problem och med det ge möjligheter att förekomma dem. Det gör att ett blodprov inte bara är viktigt för att man ska få veta sitt nuvarande hälsotillstånd utan även sitt framtida, och vad man kan göra för att hålla i sig i toppform.

Blodprov är också mycket viktiga för personer som har kroniska hälsoproblem och som kanske går på en långvarig medicinering, till exempel diabetiker, individer med autoimmuna sjukdomar, anemi eller njursjukdomar. Här handlar det inte enbart om att mäta själv sjukdomstillståndet och dess påverkan på kroppen, utan även att se hur läkemedlen fungerar så att doser eventuellt kan regleras.

En annan viktig analys som kan göras med hjälp av blodprover är att se hur ens livs- och kostvanor påverkar allmänhälsan. Människor som till exempel är strikta veganer är ibland oroliga för om deras kostval gett dem brister, och personer som utsätter sin kropp för stress och slitage kan se om det är dags att lugna ner sig eller byta vissa vanor.

En enkel järnbrist som i vanliga fall kan avhjälpas med hjälp av lite extra spenat i maten kan utvecklas till ett allvarligt hälsoproblem om den inte upptäcks i tid, och en kvinna som genomgår klimakteriet kan få enorm hjälp med lite välgörande hormoner om det är där som problemet ligger. Nyckelordet är information!

Hur görs ett blodprov?

Även om det finns ett antal olika sätt att ta blodprov på, som till exempel ett stick i fingret, så är det vanligaste sättet ett så kallat venöst blodprov. Det innebär att man tar blod från en ven i armen genom att föra in en kanyl och sedan fylla en eller ett antal små provrör. Eftersom det här är ett mycket enkelt tillvägagångssätt så brukar det hela bara ta några minuter, inklusive förberedelserna som består av att rengöra området och att eventuellt sätta ett gummiband runt armens övre del för att göra venen extra lättåtkomlig.

Precis som det finns många med tandläkarskräck så är det ganska vanligt att människor känner sig oroliga och rädda för att ta blodprov eller till och med har en fobi som få dem att svimma vid blotta anblicken av blod. Det här är personalen vid alla kliniker mycket medvetna om och de möter denna nervositet på en daglig basis. Skulle det vara så att du tillhör denna skara så ska du absolut inte skämmas för det och du gör alla en tjänst genom att förmedla din oro.

Det kanske kan vara så att det känns bättre för dig att ligga ner när du gör provet eller att få lite bedövningsmedel på stickpunkten innan det genomförs? Ett tips är också att fokusera på något kul efteråt och att inte glömma att det här är något som går snabbt och egentligen inte är mer än ett lite stick. Sätt också gärna saker och ting i proportion: vill du verkligen gå och dras med tandvärk månad ut och månad in när det hela kan vara överstökat på ett tandläkarbesök? På samma vis är det med blodprov: varför bli potentiellt svårt sjuk när du kan hitta en lösning på några minuter?

Går det att beställa blodprover online och hur går det till?

Idag kan du beställa blodprover online från kliniker över hela landet vilket är mycket enkelt och smidigt. Genom att gå in på klinikens hemsida väljer du vilken typ av hälsokontroll du vill göra och går sedan till närmaste blodtagningsställe, utan att förboka tid, där du lämnar blod som sedan skickas till laboratorium.

Provsvaren kommer sedan elektroniskt, ofta med kommentarer av läkare om det är något som kräver lite extra uppmärksamhet. Beroende på vilket typ av blodanalys det handlar om brukar svaret komma på mellan 2-6 dagar. Du kan göra provet var du vill i landet då själva blodprovet inte har någonting att göra med var du är skriven.

Vad kostar det på ett ungefär?

Hur mycket blodprovet kostar beror på vilken typ det handlar om. En enkel hälsokontroll eller ett järnbristtest kan gå på runt 500 – 600 SEK medan en större analys runt 1500 SEK. En genomgriplig allergianalys brukar kosta över 3000 SEK, ett vegantest cirka 1000 SEK och ett blodsockertest på 300-400 SEK. Priserna är noggrant utmärkta vid varje alternativ så att du får en klar bild på kostnaden.

Några exempel på vad som kan testas

Eftersom kroppen är en komplicerad mekanism så kan man inte alltid göra en analys enbart genom att se och känna på den eller att gå igenom olika symptom. Ett blodprov ger en mycket mer detaljerad bild av vad som försiggår därinne, och är det mest exakta sättet att mäta värden, ställa diagnoser och behandla eventuella obalanser, brister eller sjukdomar. Det finns med andra ord hundratals saker som kan mätas med ett blodprov, och några få exempel på dem är de följande.

Kolesterol

Till skillnad från vad många tror så är kolesterol ett mycket nödvändigt ämne för våra kroppar då det bland annat hjälper cellernas konsistens och membran och är en den av tillverkningen av könshormon och vitamin D. Får man i sig för mycket av det goda så kan dock kolesterolet bilda för höga fetthalter i ådrorna, varav riskerna för bland annat stroke, kärlkramp och gallsten ökar.

Ärftlighet, kostvanor men också livsstilsval som rökning eller stillasittande kan påverka vilka kolesterolhalter man har, och vid för höga värden kan de sänkas med en bättre kost, motion och med läkemedel. Det här är ett klassiskt hälsoproblem där blodprov är extra nödvändiga då det ofta kommer som en tjuv i natten och inte ger några som helst symptom förrän olyckan är framme.

Blodsocker

Förhöjda värden kan vara indikation på diabetes och upptäcks de i tid kan man ibland hinna förekomma att sjukdomen bryter ut och blir permanent. Idag går det att leva ganska normalt med denna sjukdom men den är fortfarande mycket allvarlig och lite oberäknelig. Många vet inte om att de drabbats förrän det är för sent då symptomen kan vara mycket gradvisa, till exempel ökat törst eller trötthet. Det är också farligt att ha för lågt blodsocker.

Sköldkörteln

Påverkar ämnesomsättningen, vikten och den allmänna energin. Om du gått upp i vikt utan att riktigt förstå varför eller om du känner dig hängig trots att du sovit gott så kan det vara vajsing på sköldkörteln. Det finns ett antal hälsoproblem associerade med sköldkörteln då detta är ett hormonproducerande organ. Om det fungerar för dåligt kan du få problem med bland annat fertiliteten och hjärtat och om det befinner sig i överproduktion kan det leda till oförklarlig viktnedgång och nervositet. Ett enkelt blodprov kan ge en bra mätning av det här organet.

Vitamin- och mineralbrist

Att ha brist på vitaminer och mineraler kan vara svårt att upptäcka och kan leda till svåra hälsoproblem då de alla är nödvändiga för att kroppen ska fungera. Järnbrist är ett vanligt problem, särskilt bland kvinnor, som till en början märks som trötthet men som kan utvecklas till full anemi. Brist på vitamin C gör det svårt för kroppen att binda till sig järn.

Får man inte i sig tillräckligt med D kan det påverka både skelettet och humöret och har man dåligt med B12 kan det få mycket allvarliga konsekvenser. Alla dessa brister kan regleras med både kost och tillskott så fort man vet vad som behövs.

Hormonrubbningar

Avvikningar kan påverka allt från muskler och könsdrift till humör. Män och kvinnor har bland annat hormonerna testosteron och östrogen i sig som inte bara gör det möjligt att göra barn, utan också påverkar musklerna, hjärtat, skelettet och motoriken. Vid stressiga situationer eller klimakteriet kan nivåerna sjunka rejält, vilket lätt syns vid ett blodprov.

Allergier och intoleranser

Rinnande ögon, magproblem och utslag kan bero på en allergi som du kanske inte visste om att du har. Vetskapen om den kan förändra hela din livskvalitet på ett ganska dramatiskt sätt då du kan utesluta eller undvika de ämnen du inte tål. Det finns människor som gått omkring halva sitt liv i tron att de helt enkelt har känsliga magar medan det i själva verket berott på en glutenintolerans.

Kortisolvärden

Detta hormon påverkar kroppens stresshormon och påverkar bland annat humöret, stresstoleransen och blodtrycket. Alla människor behöver en viss mängd av hormonet men om det skjuter i höjden kan det snabbt leda till en ond cykel av sömnproblem, ångest och sänkt allmänhälsa.