Hur mycket och ofta kan man använda en fotmassagemaskin?

En fotmassagemaskin ger avkoppling och stimulans med masserande, knådande rörelser och värme. Regelbunden användning kan dessutom hjälpa till med den allmänna hälsan och välbefinnandet på längre sikt.

Men, hur mycket kan man använda en fotmassagemaskin? Och hur ofta kan man använda den? Går det egentligen att överdriva användningen och finns det risk för komplikationer? Det är naturligt att ha frågor kring hur man ska använda fotmassagemaskiner, men lyckligtvis handlar det mesta om sunt förnuft.

Så här bör du använda en fotmassagemaskin:

  • Det är inte farligt med daglig fotmassage om du är frisk i övrigt
  • En rekommendation är 30 minuter per behandling
  • Det finns 5 situationer då du ska vara försiktig med att använda en fotmassagemaskin

Som vanligt gäller att du alltid ska rådfråga medicinsk expertis om du är osäker på något. Börja inte använda en fotmassagemaskin innan du känner dig trygg. Den här artikeln utgör inte medicinsk rådgivning på något sätt.

Du kan använda en fotmassagemaskin varje dag

Det finns en del massageformer som påverkar kroppen mer på djupet. Det handlar till exempel om helkroppsmassage och djupmassage. I dessa former behandlas stora muskelgrupper på djupet vilket bland annat frigör slaggprodukter och giftiga ämnen.

En fotmassagemaskin fungerar på ett annat sätt. Den behandlar en mycket liten del av kroppen och det är inga stora muskelgrupper som är i fokus. Det finns inget som pekar på att daglig användning skulle vara farligt på något sätt.

Om du är frisk (läs mer nedan) kan du ta en massage av fötterna varje dag om du vill. Kanske väljer du att stoppa ner i fötterna direkt efter jobbet, kanske väntar du tills allt är överstökat med disk och nattning. Du kan få återhämtning och dessutom stärka fötterna inför nästa dag.

Bra att tänka på är dock att det faktiskt kan bli för mycket av det goda. Om du skulle börja känna något obehag bör du ta en paus, även om massagen i övrigt känns bra. Du kan ha trampat snett men inte märkt det, en sena kan ha blivit lite inflammerad - det finns många anledningar till att massagen blir mindre njutbar.

Rekommenderad användning 30 minuter per åt gången

I en studie i syfte att jämföra fotmassagemaskiner och apparater för värmeterapi utgick forskarna från behandlingar på 30 minuter per dag(1).Anledningen till just denna tidsrymd var att säkra tillräcklig effekt från behandlingen för att kunna göra jämförelser.

En titt på de modeller av fotmassageapparater som finns ute på marknaden visar att en majoritet har timers och att det finns två typer av dessa. Vissa maskiner har timers med steg från exempelvis 10 till 60 minuter medan andra har ett eller två fasta lägen (till exempel 15 och 30 minuter).

Kontentan av ovan två källor ger att en behandling kan pågå mellan 10-60 minuter och att ett slags genomsnitt blir 30 minuter. Det verkar som att en halvtimme kan ge maximal önskad effekt av massagen.

Hur mycket du kan använda en fotmassage maskin beror dock också på individuella faktorer. En massage på 15 minuter kanske känns lagom för en person medan en annan gärna vrider upp timern till 45 minuter.

När ska man undvika användningen av fotmassagemaskinen?

Att använda en fotmassagemaskin ger många fördelar för både hälsan och välbefinnandet. Det finns samtidigt alltid specifika situationer då något som är välgörande kan få motsatt effekt. Precis så gäller också för den här typen av apparat.

Vid vissa skador

Först och främst ska du inte använda din fotmassagemaskin om du har ont i fötterna på grund av skada. Då är det inte vanlig trötthet som avses, utan smärta från leder, senor, muskler och ben. Det kan vara frestande att försöka med en massage för att få bort smärtan, men knådandet kan istället förvärra skadan.

Vid feber

Du bör inte använda maskinen om du har feber(2).Bakom denna idé ligger att kroppen är i en fas av återhämtning och att det är oklokt att påverka denna. En mycket lätt massage verkar dock kunna ge vissa positiva effekter(3).

Vid diabetes med neuropati

Om du har diabetes med neuropati bör du inte använda en fotmassagemaskin(4). På grund av den nedsatta känseln kan det nämligen vara svårt att anpassa värme och intensitet eventuellt med skador till följd.

Den som lider av osteoporos, eller benskörhet med ett annat namn, bör vara försiktig vid alla former av massage, även fotmassage. För lätt massage verkar det emellertid inte finnas några risker att tala om(5).

Du bör också vara försiktig med att använda en fotmassagemaskin om du har en pågående inflammation i fötter eller hälsena. Det finns nämligen en risk att inflammationen kan förvärras när fötterna stimuleras.

Vad gäller vid graviditet?

Det finns tydliga risker med massage av vissa delar av och punkter på kroppen vid en graviditet(6).Gäller det här också för fötterna?

Det är, om kvinnan i övrigt är frisk, inga problem med fotmassage, varken manuell eller med hjälp av maskin(7). En fotmassagemaskin kan istället ge många fördelar för kvinnans och barnets hälsa. Till exempel upplever många kvinnor att fötterna svullnar upp under graviditeten, vilket både kan orsaka smärta och göra det lite krångligare att motionera. Med regelbunden fotmassage kan smärtan minska och det kan bli lättare att gå ut och gå.