Kan man använda en massagepistol varje dag?

Då massagepistoler kan göra underverk för återhämtning och värk så lockas många att använda dem dagligen. Men är det verkligen en bra idé?

Eftersom massagepistoler är så oerhört lätta att använda så kan det definitivt vara lockande att använda dem väldigt regelbundet. Bakom enkelhet döljer sig däremot faktumet att de trots allt bearbetar vävnad på ett väldigt djupgående plan. Och precis som med all annan aktivitet som påverkar cellomsättningen krävs någon form av paus för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig fördelarna.

Därför har vi ställt frågan huruvida man faktiskt kan använda en massagepistol varje dag, och vad som kan tänkas vara ett optimalt massageintervall.

Artikeln i tre snabba:

  • Precis som med träning kräver massage någon form av återhämtning. Mycket på grund av att massagebehandling främjar cellutbyte i de områden som bearbetas.
  • En massagepistol gör nytta även vid kortare och oregelbundna massagepass. Därför är det inte alltid fördelaktigt att använda pistolen ofta. Om du märker att du får bra effekt av att använda den mer ofta kan du däremot använda den varje dag. Att inte använda massagepistolen längre än fem minuter per gång kan vara värt att överväga.
  • Lita på din kropp och öka successivt massagefrekvensen. På så sätt minimerar du risken för negativa effekter.

God effekt redan vid oregelbunden användning

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att en massagepistol gör nytta även om den inte används dagligen. I många fall kan det faktiskt vara bättre att använda massagepistolen mer sällan. Gynnsamma effekter har observerats redan vid 5 minuters användning varannan dag.

Lika så har man sett positiva effekter vid daglig användning massagepistol. I en Indisk fallstudie observerade ökad rörlig och mindre upplevd smärta efter 5 minuters dagligt användande av en massagepistol. Daglig massage under en veckas tid har även observerats i studier utan några negativa effekter.

Femminutersregeln – Värd att överväga?

Fast är det vetenskapliga underlaget verkligen tillräckligt omfattande för att dra några allmänna slutsatser? Det verkar i stor utsträckning som att det finns fördelar med såväl regelbundet som oregelbundet användande av massagepistol. Och det finns nog inte nödvändigtvis något negativt med att använda massagepistolen varje dag.

Däremot kan det vara värt att undvika allt för långa enskilda massagepass. Att hålla sig till femminuterspass verkar vara en bra riktlinje om man vara säker på att få ut så mycket som möjligt av massagepistolen.

Vad ska man göra om man är osäker?

Massage kan i bästa fall bli en långsiktigt gynnsam del av vardagslivet och en viktig del av återhämtningen från intensiv träning. Men för att minimera risken för att effekten blir motsatt och stjälper snarare än hjälper, så är det ofta en bra idé att ta det säkra för det osäkra. Åtminstone inledningsvis när man fortfarande håller på att lära sig hur den egna kroppen reagerar på massage.

Känns det fortfarande oklart om du kan använda din massagepistol varje dag? Lita i så fall på din egen kropp. Om du känner dig om efter ett massagepass, vänta då tills dess att känslan åtminstone har minskat. På så sätt ser du alltid till att göra det bästa för att du ska få ut det mesta av din massagepistol även i det långa loppet.

Ofta märker man att det på sikt blir möjligt att öka hur ofta man använder massagepistolen. Att däremot ha det långa loppet i sikte och inte försöka maximera hur ofta och hur länge man använder sin massagepistol kan definitivt vara en bra idé.

Referenser: