Massagepistol vs TENS - Vilken är det bättre valet?

Massagepistoler och enheter för transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är bägge väldigt populära massageprodukter. Men vilken är egentligen bäst?

Såväl massagepistoler som TENS-apparater är numera vanligt förekommande inom såväl sportmedicin som privatpersoners sätt att hantera allt ifrån muskelvärk till nedsatt rörlighet och perioder av stillasittande. Vad man bör välja beror däremot till stor del på vad man vill uppnå.

Här tar vi en titt på huruvida en massagepistol eller en TENS-maskin är rätt val för dig.

Artikeln i tre snabba punkter

  • Massagepistoler säkerställer djupgående massage som bearbetar såväl muskler som annan vävnad. Det kan leda till snabbare återhämtning och bättre rörlighet.
  • Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) ger unikt påtagligt smärtlindring genom att avleda hur vi uppfattar kroppsegen smärta.
  • Om återhämtning och att förebygga skador är ditt mål är massagepistolen ett givet val. TENS har däremot den stora fördelen att minska hur intensivt vi uppfattar smärta, och blir därför ett bra sätt att hantera långvarig muskelvärk eller kronisk smärta.

Fördelarna med en massagepistol

Med hjälp av en massagepistol så kan man snabbt och enkelt möjliggöra intensiv rytmisk massage. Denna sorts massageteknik har länge varit en del av etablerat gynnsamma massagetekniker. Vad pistolerna tillför är att man på egen hand, utan någon annans hjälp och utan att kontakt en massageterapeut, kan få full kontroll över sin egen massageupplevelse.

Då massagepistolerna har utbytbara huvuden kan man växla mellan allt ifrån djupgående punktmassage till allmän cirkulationsfrämjande massage. Detta skapar förutsättningar för många hälsomässiga fördelar.

Eftersom massagepistoler kan användas av samtliga personer, oavsett fysiska förutsättningar, blir de lätt en självklar del av en hälsosam vardag.

Ökad rörlighet

Ett särskilt intressant användningsområde för massagepistoler är att göra dem till en del av ens egna uppvärmningsrutiner eller som en del av ens egna personliga kroppsvård. Dessa pistoler har nämligen visat sig kunna öka rörligheten leder och ligament, samt minska risken för muskelskador i samband med träning.

Bättre återhämtning efter träning

I ett flertal studier har man sett hur användandet av massagepistoler hjälper kroppen att återhämta sig efter träning. Genom att massera efter träning kan man minimera risken för att uppleva fördröjd muskelvärk, och även säkerställa att man kan hålla det tempo man själv önskar.

Fördelarna med TENS

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) innebär att man med hjälp av elektroder och en batteridriven enhet skickar elektriska impulser till kroppen. Då våra nerver reagerar på denna sorts stimulering leder det till ett flertal kroppsliga reaktioner.

Genom att använda TENS så aktiverar man både muskler och kroppens egna smärtsystem. Detta innebär däremot inte något obehag, utan leder endast till en finstilt stimulering som kan minska hur intensivt man upplever annan smärta och även motverka muskelvärk.

Effektiv smärtlindring

Att använda TENS har visat sig kunna säkerställa oerhört effektiv smärtlindring. Och därför har de blivit något utav en favorit för egenhantering av lång- och kortvariga smärtor. Genom att aktivera det kroppsegna smärtsystemet och mer eller mindre avleda känslan av smärta så kan man snabbt och enkelt minska hur intensivt man upplever befintlig smärta.

Minimering av muskelvärk

Muskelvärk kan uppstå av ett flertal anledningar. Men ibland blir den mer långvarig än man har tänkt sig. Genom att använda TENS så kan man minska intensiteten på muskelvärken och på så sätt skapa känslan av att återhämtningen går snabbare.

Slutsats

Även om det kan verka som att massagepistoler och TENS har snarlika effekter så är dess användningsområden väldigt olika.

Massagepistoler ger djupgående massage vilket har visat sig kunna främja cellulär återhämtning och återuppbyggnad. Det kan även på det stora hela leda till bättre kroppslig omsättning.

TENS-apparater har den stora fördelen att de indirekt påverkar hur vi uppfattar smärta. Detta gör att de kan minska känslan av även den mest påtagliga muskel- eller ledvärken. Däremot skyndar de inte nödvändigt på återhämtningen.

Vilken apparat man i slutändan väljer beror därför mycket på vad man vill uppnå.

Referenser:

Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain. D Carroll, RA Moore, HHJ McQuay et al. Cochrane reviews, 23 October 2000.

Using TENS for pain control: the state of the evidence. Carol GT Vance, Dana L Dailey, Barbara A Rakel & Kathleen A Sluka et al. Pain management journal, 23 Jun 2014.

Acute Effects of Two Massage Techniques on Ankle Joint Flexibility and Power of the Plantar Flexors. Grant J.B. McKechnie, et al. J Sports Sci Med. 2007 Dec.

A critical evaluation of percussion massage gun devices as a rehabilitation tool focusing on lower limb mobility: A literature review. Jack Martin. SportRxiv Preprints, April 19, 2021.