Vad är en vibrationsplatta bra för?

Vibrationsplattor har gått från nischprodukt på TV-shop till ett kliniskt erkänt terapiredskap. Men vad är de egentligen bra för?

Att använda vibrationsplattor har blivit vanligt förekommande på såväl sjukvårdsinrättningar som bland privatpersoner. Mycket på grund av att de har visat sig ha positiva effekter på allt ifrån bentäthet till lymfsystem och muskulatur. Däremot så skiljer sig fördelarna åt mellan olika sorts vibrationsplattor. Därför är det viktigt att hålla koll på vad de olika vibrationsplattorna faktiskt är bra för.

Vi har tagit en titt på vibrationsplattor, vilka sorter som finns och vad de är bra för.

Artikeln i tre snabba punkter

  • En vibrationsplatta skickar vibrationer genom kroppen. Detta kallas för helkroppsvibration. Vibrationer kan aktivera muskler, öka bendensitet och främja lymfsystemets naturliga omsättning.
  • Oscillerande vibrationsplattor är mer skonsamma mot kroppen. Vertikala vibrationsplattor ger däremot ett mer intensivt vibrationspass. Du bör välja en lågfrekvent vibrationsplatta om du vill främja dränering av lymfsystemet medan högfrekventa vibrationsplattor aktiverar musklerna i större utsträckning. Bägge varianter främjar bendensitet.
  • Genom att skaffa en vibrationsplatta kan du få smidig tillgång till många långsiktiga hälsofördelar. Men det är viktigt att välja rätt sorts platta.

Så fungerar vibrationsplattor

Vibrationer har länge ansetts vara ett sätt att främja muskelhälsa och bendensitet. Först på senare tid har däremot vibrationstekniken kommer att bli allmänt tillgänglig vilket har resulterat i att det numera finns ett stort antal vibrationsplattor på marknaden. Men vad är egentligen en vibrationsplatta?

Vibrationsplattor är kort och gott plattor med inbyggda vibrationsmotorer. Genom att ställa sig på dem och aktivera önskad intensitet så skickar man vibrationer genom hela sin kropp. Detta kallas för helkroppsvibration. Utförandemässigt påminner de delvis om klassiska step-up-plattformar.

Vad som däremot är unikt med vibrationsplattor är just själva vibrationsfunktionen. Och att vibrera kroppen har visat sig ha ett flertal hälsomässiga fördelar. Men vilka fördelarna är beror i viss utsträckning på vilken slags platta man väljer.

Det är inte heller helt och hållet känt varför vibrationer har en positiv effekt på kroppen. Men man vet att vibrationer stärker skelettet och ökar bentäthet då mild mekanisk stress främjar benstommens mineralbindning. Gällande lymfsystemet så har man sett att omsättningen i lymfsystemets noder ökar i samband med vibrationer, vilket i sin tur främjar dränering och immunsystemets funktion. De muskelkontraktioner som sker i samband med vibrationer har även en stärkande och muskelbibehållande verkan.

Traditionellt sett delas vibrationsplattorna in i olika kategorier utifrån deras vibrationsmässiga egenskaper.

  • Oscillerande och vertikala vibrationsplattor.
  • Låg- och högfrekventa vibrationsplattor.

Låt oss ta en titt på vad som skiljer dem åt och vilka fördelar de olika varianterna har.

Oscillerande och vertikala vibrationsplattor

Vad som kännetecknar en oscillerande vibrationsplattor är att de vibrerar en sida i taget samtidigt som de pendlar åt sidan. Det innebär att vibrationerna skickas genom ett ben i taget med väldigt kort intervall. Det är att jämföra med vertikala vibrationsplattor som har en jämn vibration som simultant skickas genom bägge ben.

Typiskt sett så anses oscillerande vibrationsplattor vara mer skonsamma och möjliggöra längre vibrationspass, medan vertikala vibrationsplattor ger en mer intensiv upplevelse. För rehabilitering eller dagligt användande rekommenderas ofta de oscillerande varianterna.

Lågfrekventa vibrationsplattor - Särskilt bra för lymfsystemet

Med lågfrekventa vibrationsplattor avses de plattor vars vibrationsfrekvens ligger under 20Hz. Dessa ger finstilta vibrationer vars frekvensspektrum visat sig vara särskilt lämpad för lymfdränage. De gynnar även blodkärlens avslappning vilket har en omsättningsfrämjande effekt.

Högfrekventa vibrationsplatta - Särskilt bra för muskelvävnad

En högfrekvent vibrationsplatta är en platta vars vibrationsfrekvens överstiger 40Hz. Vad som är speciellt med vibrationer i detta frekvensspektrum är att de kommer åt djup vävnad såsom skelettmuskler.

Gemensamma fördelar

Låg- och högfrekventa vibrationsplattor har även en hel del gemensamma fördelar. De främjar  benmassa genom att minska den osteoklastiska aktiviteten och på så sätt motverka benförlust, samtidigt som de uppmuntrar benbildning. På så sätt har de en positiv effekt på benstommen. De främjar även fettomsättning och kan på sikt leda till en minskning i den totala fettmassan.

Slutsats

Fördelarna med helkroppsvibration och vibrationsplattor varierar i viss utsträckning utifrån vilken slags platta du väljer. Den största skillnaden är huruvida man särskilt vill aktivera lymfsystemet eller musklerna. Därför bör du säkerställa att den vibrationsplatta du väljer ger den vibrationsfrekvens som du önskar.

Referenser:

A Comparison of the Effect of Two Types of Whole Body Vibration Platforms on Fibromyalgia. A Randomized Controlled Trial. José Antonio Mingorance et al.  Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 15.

The effects of whole body vibration therapy on reducing fat mass in the adult general population: A systematic review and meta-analyses. Maryam Omidvar et al. J Musculoskelet Neuronal Interact  v.19(4); 2019.

Effects of Multidirectional Vibrations Delivered in a Horizontal Position (Andullation®) on Blood Microcirculation in Laboratory Animals: A Preliminary Study. Frederic Pastouret et al. Med Sci Monit Basic Res. 2016; 22