Kan det vara farligt att ta kosttillskott med betakaroten?

Betakaroten har många gynnsamma egenskaper och det handlar inte bara om att ämnet hjälper till att ge en attraktiv hudton. Det här ämnet är i grunden en antioxidant som motverkar att cellerna bryts ned vid oxidativ stress (till exempel vid solning).

Betakaroten är också ett förstadium till A-vitamin. Det här vitaminet är bland annat central för hudens hälsa, en god ögonhälsa och ett starkt immunförsvar.

Kan det då vara farligt att ta kosttillskott med betakaroten? Vad händer om du tar för mycket? Allt är farligt i för stora doser och det gäller i princip också här. För det här ämnet finns också ett par specialfall.

Kosttillskott med betakaroten kan vara farligt på följande sätt:

  • Överdosering av betakaroten kan orsaka missfärgning av huden
  • Höga doser kan öka risken för lungcancer hos rökare
  • Risken för benbrott ökar inte med ökat intag av karotener
  • Betakaroten ökar inte risken för fosterskador

Ovan fyra ämnen är de som vanligen nämns i samband med intag av betakaroten från livsmedel och tillskott. En av riskerna är av mer allmän karaktär och gäller för alla medan övriga är specifika för vissa individer.

Fortsätt läs för att få mer fakta kring frågan om det är farligt att ta kosttillskott med betakaroten. Vi ska också påminna om att du vid minsta tveksamhet kring livsmedel eller tillskott bör ta kontakt med läkare.

Höga doser kan missfärga huden

En av de grundläggande idéerna med att ta tillskott med betakaroten är att förbereda huden för solens strålar. Ämnet lagras i huden och vid solning förstärks den färg som ämnet ger av solstrålarna. Betakaroten hjälper också till att aktivera melanin, skyddar mot oxidation och ger ett visst UV-skydd(1).

Mängden betakaroten i kroppen har en direkt effekt på hudfärgen, detta eftersom ämnet lagras under huden. Högre halter av ämnet ger således huden en tydligare färg. En viss färgförändring är önskvärd, men allt är bäst i lagom doser.

Karotenemi är den medicinska benämningen på tillståndet då huden blir missfärgad i en gul eller orange ton(2). Normalt drabbas huden över hela kroppen men karotenemi märks framför allt på handflatorna, handryggen, fotsulorna, pannan och nästippen.

Karotenemi är ett godartat tillstånd rent medicinskt(3). Hudfärgen återgår till det normala inom en tid förutsatt att intaget av livsmedel rika på betakaroten och/eller intag av kosttillskott minskas. Beroende på hur mycket betakaroten som finns lagrat under huden kan processen ta mellan 1-3 månader. Det beror på att ombildningen av betakaroten till A-vitamin är en långsam process.

Att tillståndet är godartat behöver dock inte betyda att det är önskvärt! En gulaktig eller orange hudton upplevs sällan som attraktivt(4).

En central fråga är då vad som är en hög dos? Ett intag på 25-50 milligram är, för en i övrigt frisk person, inte riskfyllt på något sätt. Forskning visar att ett intag på upp till 180 milligram per dag inte är giftigt(5). Med största sannolikhet uppnås dock önskad effekt på hudtonen och solskyddet med en ”standarddos” på mellan 25-50 mg per dag.

Ökad risk för lungcancer hos rökare

En sak som nästan alltid nämns i samband med intag av karotener är rökning. Frågan är om rökare löper ökad risk att få lungcancer om de äter högre doser med tillskott med betakaroten (eller får i sig mycket av ämnet från maten)?

Forskning visar att höga doser av karotener under lång tid ökar risken för lungcancer hos rökare(6). Det handlar om både personer som röker för tillfället och personer som tidigare har rökt. Detta har visats i ett antal studier genom åren.

Bland nuvarande rökare har det visat sig att tillskott med betakaroten är signifikant kopplat till en ökad risk för lungcancer.

“Beta-carotene in multivitamins and the possible risk of lung cancer among smokers versus former smokers.” Länk

Vad är det då som gör att risken för lungcancer ökar hos rökare? En möjlig förklaring är att betakaroten har en tendens att oxidera vilket genererar biologiskt aktiva och volatila ämnen som kan fungera som mutagener(7). Kort och gott handlar risken om att rökares lungor erbjuder en mer oxidativ miljö.

Risken för lungcancer ökar med intaget. Tillskott är koncentrerade och innehåller höga halter av ämnet. Det gör att det totala intaget kan nå riskfyllda nivåer. Rökare bör därför inte äta tillskott(8).

Betakaroten ökar inte risken för benskörhet och benbrott

Som vi har sett bildas A-vitamin av betakaroten. Ett antal studier genom åren har påvisat en koppling mellan höga halter av A-vitamin och benskörhet. Till exempel har studier i Sverige visat att sambandet mellan högre halter av A-vitamin och minskad benmassa(9).

Det är just i Sverige som mycket av forskningen kring A-vitamin och benmassa har sitt ursprung. Anledningen är att benbrott och framför allt brott på höft och lårbenshals är så mycket vanligare här i Norden än på andra platser på jorden.

Flera studier visar på att de som äter mer A-vitamin löper högre risk att drabbas av minskad benmassa och därigenom har en högre risk för benbrott(10). Detta gäller dock endast för A-vitamin från animaliska källor. För animaliska källor finns risk för överdosering. Någon sådan risk finns inte för karotener såsom betakaroten(11). Att äta livsmedel rika på betakaroten och/eller ta tillskott påverkar inte benmassan.

Betakaroten och fosterskador

När man är gravid är det alltid en god idé att vara försiktig med vad man stoppar i sig. Man kan behöva mer av ett visst mineral eller en vitamin och lite mindre av något annat.

Frågan om betakaroten och graviditet är alltid aktuell och det finns en del ängslan kring ämnet. Som gravid vill man ju inte riskera något!

Vad som är klart är att höga halter av A-vitamin kan skada fostret(12). Multivitaminer med A-vitamin ska därför undvikas. Det är också bra att inte överdriva intag av mjölk, fet fisk, lever och ägg.

Om nu betakaroten omvandlas till A-vitamin - är ett högt intag från mat och/eller tillskott skadligt? Svaret är nej. Betakaroten omvandlas till A-vitamin när det behövs för kroppens processer(13). När det inte behövs ligger det lagrat under huden.

Med det sagt är det alltid bra att iaktta ett mått av försiktighet. Det är inte farligt att äta tillskott men det kan vara en god idé att undvika högre doser under graviditeten.

Sammanfattning

Betakaroten har gynnsamma effekter som antioxidant i kroppen och som skydd mot solen. Det är därför bra att få i sig detta ämne från mat och eventuellt tillskott. För normalpersonen är det inte farligt att äta tillskott med betakaroten - det kan istället ha positiva effekter.

Vissa personer bör dock vara försiktiga med tillskott. Rökare bör över huvud taget inte äta tillskott utöver maten. Gravida och de som även i övrigt löper högre risk att drabbas av benbrott bör ta det försiktigt med tillskott.