Hur mycket PWO ska man ta?

Tolerans och känslighet för ingredienser i en PWO är de främsta orsakerna som reglerar doseringen. Varje PWO har standardiserade serveringar som är tillräckliga för att få den effekten som behövs. Dessa serveringar ligger även innanför ramen av vad som anses vara säkert.

Beroende på varje enskild individs tolerans eller känslighet kan man börja med mindre doseringar och successivt öka intaget. Om man vill överskrida den standardiserade serveringen är det viktigt att ha koll på vad som är det rekommenderade vardagliga intaget och förhålla sig till detta för att undvika hälsorisker.

 • PWO är en sammansättning av ingredienser som tillsammans ökar kroppens prestationsförmåga.
 • Med vardaglig konsumtion av PWO utvecklar kroppen tolerans för vissa ingredienser. Vilket minskar effekten av PWOn.
 • Tolerans och känslighet är individuellt, men standardiserade serveringar av PWO är åtminstone tillräckliga.
 • Tolerans kan motverkas genom att öka doseringen. Då är det viktigt att inte överstiga rekommenderad dos.

Vad är PWO?

Pre-workout (PWO) är en sammansättning av aktiva ingredienser som tillsammans verkar på ett synergistiskt sätt för att öka kroppens prestationsförmåga vid fysisk belastning. Det finns stor varians bland dessa kosttillskott på marknaden idag. Ingredienser kan adderas, doseras om och tas bort allt eftersom nya studier och forskning tillkommer (1).

PWO är bra för ökad prestationsförmåga vid träning, ökad energi samt bättre muskeluppbyggnad och återhämtning.

Vissa av ingredienserna i PWO är standardiserade och finns i stort sätt i alla pre-workouts på dagens marknad. Denna artikeln syftar på att ge förståelse för hur mycket PWO man bör ta för att få maximal effekt. För att besvara den frågan kommer några av dessa ingredienser att analyseras i relation till kroppens tolerans.

Vad är tolerans?

Tolerans är kroppens minskande respons mot effekten av substanser vid frekvent exponering. Med andra ord så anpassar kroppen sig till högre doser av ämnen i blodet vilket resulterar i att effekten av dessa ämnen gradvis försvinner. För att nå samma önskade effekt som tidigare så måste doseringen öka.

Detta sker oftast genom att kroppens metabolism för den specifika substansen ökar som en effekt av en högre enzymaktivitet eller genom att antalet receptorer som substansen binder till ökar (2, 3).

pre workout med skopa

Hur utvecklar man tolerans mot PWO?

När man tar PWO utsätts man främst för väldig höga halter av koffein som är en primär energigivare i sammansättningen. Vanligtvis innehåller de flesta pre-workouts mellan 150-300 mg koffein per servering vilket motsvarar ungefär tre koppar kaffe (4).

Konsekvent utvecklar kroppen en tolerans mot koffeinet om vardaglig eller frekvent konsumtion av koffein, speciellt i höga doser, pågår under längre perioder (4).

Koffeinet medför ett ökat blodtryck i kroppen och studier visar att tolerans mot denna effekten utvecklar kroppen relativt snabbt vid frekvent konsumtion. Något som också varit anmärkningsvärt i dessa studier är att koffeinet inte verkar ha en korrelation med ökad hjärtfrekvens (5, 6, 7).

Koffeinet utgör en stor del av en pre-workout eftersom den ger en tydlig och påvisad energikick vilket är eftertraktat och i takt med att kroppen vänjer sig vid intag av koffein blir PWOn i någon bemärkelse in-effektivt vid konstant dosering. Detta är en av anledningarna till varför många ofta överdoserar intaget av PWO med tiden för att bibehålla samma eftertraktade effekt.

En rekommendation är därför att börja med mindre doseringar av PWOn för att kontrollera egen tolerans och känslighet mot just koffeinet. Därefter kan man successivt öka doseringen allt efter önskad effekt.

Det är viktigt att hålla koll på koffein-innehållet av sina supplement. Större och större doseringar är inte hållbart eftersom kroppen bara klarar av vissa mängder av exempelvis koffein. Enligt en studie konstateras det att det är helt ofarligt för en vuxen hälsosam person att konsumera upp till 400 mg koffein dagligen (8).

pwo dosering

Dosering av PWO

Majoriteten av alla pre-workouts har standardiserade mått på deras serveringar antingen genom påbud att använda skopor som ofta följer med PWOn alternativt genom att följa doseringar som är angivna på etiketten.

Med dessa serveringar får du garanterat i dig den mängden som behövs för att generellt få ut maximal effekt av PWOn. Man håller sig även inom ramen för vad som är klassificerat som säkert. Om den standardiserade doseringen överstigs bör man vara medveten om hur mycket vardera servering innehåller för att inte överskrida rekommenderat intag.

Tolerans och känslighet varierar enormt från individ till individ och därför får man själv känna efter vad som är en rimlig dosering vid avvikelser från standardiserade serveringar.

Slutsats

Genom att hålla sig till de standardiserade serveringarna som varje PWO rekommenderar får man ut den effekten man behöver. Vid frekvent konsumtion av PWO, på en daglig basis, utvecklar kroppen en tolerans för ingredienserna vilket gör att den eftersökta effekten minskar.

Detta kan motverkas genom att gradvis öka intaget av PWO allt efter känslighet och tolerans. Det är viktigt att tänka på hur mycket man bör konsumera vardagligen och hålla sig inom vad som är rekommenderat för att undvika hälsorisker.

Referenslista

 1. https://www.gnc.com/fitness/common-preworkout-ingredients.html
 2. https://www.msdmanuals.com/home/drugs/factors-affecting-response-to-drugs/tolera nce-and-resistance-to-drugs
 3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0024320583901194
 4. https://www.webmd.com/fitness-exercise/health-benefits-pre-workout-supplements
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32116762/
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2605331/
 7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31900579/
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5445139/