Kan det vara farligt att ta proteinpulver?

Ett tillskott av proteinpulver till kosten kan förstärka effekterna av olika sorters träning. Proteinpulver kan hjälpa till med återhämtningen och bidra till att bygga upp och stärka muskler, senor och ligament.

Det är dock inte ovanligt att läkare, experter på folkhälsa och forskare påstår att det är helt onödigt att använda proteinpulver. Ibland påstås till och med att det är farligt. Kan det vara farligt att ta proteinpulver? Det korta svaret är nej. Det är inte farligt.

Samtidigt finns alltid risker med allting och riskerna med proteinpulver hör främst ihop med hur mycket man tar. Det är aldrig bra att överdosera oavsett vilket livsmedel eller vilket tillskott det gäller. Ett mycket högt intag av protein och proteinpulver under lång tid kan ge hälsoproblem. Ett normalt intag kan inte ge problem (förutom eventuellt magont - se mer nedan!).

Risker med proteinpulver vid mycket högt intag:

  • Problem med njurarna inklusive risk för njursten
  • Risk för att blodet försuras
  • Magont och illamående
  • Ansamling av tungmetaller i kroppen

För mer nyttig information om frågan om det kan vara farligt att ta proteinpulver är rekommendationen att du fortsätter läsa i artikeln! Här får du fakta uppbackat av pålitliga källor.

 

Ett överdrivet intag av protein kan orsaka njursten

Det finns ett samband mellan ett högt intag av protein (då med hjälp av proteinpulver) och problem med njurarna. Vad det handlar om är att proteinet bland annat ökar utsöndringen av kalcium från njurarna samt ökar urinvolymen.

Med ett ökat tryck på njurarnas funktioner finns risken att njursten kan bildas och det kan orsaka stort besvär och stor smärta. 

Grundtipset för att undvika att njurarna överbelastas är helt enkelt att fylla på med mer vatten varje dag. En ökad genomströmning av vatten i kroppen hjälper till att hålla njurarna friska.

Det är naturligtvis särskilt viktigt att vara försiktig med intag av proteinpulver om man redan har skador på njurarna eller på annat sätt har en nedsatt njurfunktion. Ett högre intag av protein, till exempel genom proteinpulver, kan då förvärra situationen ytterligare.

Hur mycket protein är då lagom? Läs gärna vår artikel om hur mycket protein man behöver.

Högt intag av proteinpulver kan försura blodet

Olika livsmedel har olika surhetsgrad/surhetsvärde mätt i pH-värde. Som exempel brukar man säga att färska grönsaker har ett mycket högt pH-värde och därför är ”basiska” medan de flesta proteinkällor från animalier har ett lågt pH-värde och är ”sura”.

Proteinpulver från mjölk (vassle, kasein) och kött (ko) har ett lågt pH-värde och orsakar därför en försurning i kroppen. Den idealiska nivån för blodet är mellan 7,35-7,45 och en försurning kan göra att blodets pH närmar sig den lägre delen av intervallet.

Vad är då problemet med ett lägre pH-värde i blodet? Kroppen eftersträvar alltid balans och det finns flera risker med att ha lägre pH-värde, eller acidos som det heter medicinskt.

En effekt av acidos kan bli en ändrad andning. Ett sätt för kroppen att göra sig av med syror är nämligen att helt enkelt andas ut dem precis som kroppen hela tiden andas ut koldioxid. En annan effekt av ett lågt pH-värde i blodet är trötthet. Benskörhet, inflammationer och problem med endokrina (hormonproducerande) körtlar är andra möjliga effekter.

”Acidosis handlar om höga nivåer av syror i kroppen. Kroppen behöver upprätthålla en balans av syror för optimal hälsa. Om kroppen blir alltför försurad eller alltför basisk kan allvarliga hälsoproblem uppstå.”

What to Know About Acidosis - Medical News Today

Finns det då inget ”motmedel” att ta till? Om kroppen är försurad på grund av ett för högt intag av proteinpulver, hur ska man tänka? Grunden är att balansera med livsmedel som har ett högt pH-värde, det vill säga livsmedel som är basiska. Dessutom är det en god idé att dricka mer vatten. Båda åtgärder kan ge snabb effekt på en försurad kropp. 

Exempel på basiska livsmedel:

  • Gröna grönsaker
  • Citrusfrukter
  • Nötter
  • Broccoli och blomkål
  • Rotfrukter

Källa: Netmeds

Mer protein kan leda till magont och illamående

Antalet personer som då och då klagar på magont efter en proteinshake är verkligen inte få. Det är faktiskt ett ganska vanligt fenomen, men de flesta som ibland eller ofta får magont brukar bita ihop och fokusera på fördelarna.

En anledning till magont och/eller att man känner sig illamående är att man helt enkelt tar sitt proteinpulver direkt efter träningspasset är slut. I det läget är kroppen stressad och inte alls inställd på att ta hand om föda.

En annan anledning till magont av proteinpulver är att kroppen har lite svårt med att smälta protein överlag. Av de tre makronutrienterna - protein, kolhydrater och fett - är protein den som sätter mest press på kroppen och ett stort intag av proteinpulver kan ge matsmältningsproblem.

En del proteinpulver kan innehålla tungmetaller

Tungmetaller är metaller som helt enkelt är ”tunga” i förhållande till andra metaller. Genom historien har man använt benämningen för metaller som är farliga för både miljö och hälsa, som till exempel kadmium, bly och kvicksilver.

Proteinpulver är koncentrat av protein från djur eller växter och ju mer tungmetaller som finns i marken, desto mer tungmetaller kommer att finnas i det färdiga proteinpulvret.

I en studie från USA från Clean Label Project har framkommit att många proteinpulver innehåller tungmetaller tillsammans med bland annat bisfenol-A (används i plasttillverkning), insektsgifter och andra toxiner. Hur läget ser ut i Sverige är dock oklart.

Många av tungmetallerna ansamlas i kroppen och kan ge upphov till hälsoproblem. Ett sätt att minska risken att få i sig tungmetaller är att köpa proteinpulver tillverkat i Sverige och i möjligaste mån välja märken med ett uttalat fokus på miljö och hälsa.

Sammanfattning

Att ta tillskott av proteinpulver är överlag positivt i och med att proteinet hjälper till med återhämtning och muskeluppbyggnad. Med proteinpulver kan du enkelt se till att du får i dig tillräckligt med byggstenar för att effekten av träningen ska bli så god som möjligt.

Som vi har sett finns samtidigt några saker att vara medveten om. Ett överdrivet intag av proteinpulver kan orsaka hälsoproblem av olika slag, hälsoproblem som kan göra att träningseffekten minskar eller helt uteblir.

Ska du då vara orolig om du tar en proteinshake då och då? Varje dag? Inte alls! Det är inte farligt att ta proteinpulver om du inte tar långt över rekommenderat dagligt intag.